Nastavni plan

Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografija 1 45
(30P, 15S)
1 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvati u Njemačkoj 30
(30P)
1 INFO
2.0 Hrvatska žena u iseljeništvu 30
(15P, 15S)
1 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Korporativna demografija 45
(30P, 15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji 30
(15P, 15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji 30
(15P, 15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Teorija migracija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografija 2 45
(30P, 15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli 30
(15P, 15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice 30
(15P, 15S)
2 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Integracijski pristup 45
(30P, 15S)
2 INFO
2.0 Izborni sustavi 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo 30
(15P, 15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Regionalna ekonomika 30
(15P, 15S)
2 INFO
2.0 Terenska nastava 2 30
(30T)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja 30
(15P, 15S)
2 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 30
(15P, 15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva 30
(15P, 15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 45
(30P, 15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji 30
(15P, 15PK)
3 INFO
3.0 Regionalna demografija 30
(15P, 15S)
3 INFO
3.0 Stanovništvo i financijski sustav 30
(15P, 15S)
3 INFO
4.0 Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost 60
(30P, 30S)
3 INFO
2.0 Stanovništvo svijeta 30
(15P, 15S)
3 INFO
DEM (20159) - Alternativni predmet
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografska studija 30
(15P, 15S)
3 INFO
3.0 Diplomski seminar 30
(30PK)
3 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografske baze podataka 45
(15P, 30PK)
4 INFO
3.0 Demografski revitalizacijski obrasci 30
(15P, 15S)
4 INFO
2.0 Diplomatski i konzularni poslovi 30
(30P)
4 INFO
5.0 Diplomski rad 30
(30S)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Integrativna bioetika 30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države 30
(15P, 15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 30
(30P)
4 INFO
3.0 Useljenički modeli 30
(15P, 15S)
4 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Globalna strategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini 45
(30P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva 30
(15P, 15S)
5 INFO
3.0 Populacijska politika 30
(30P)
5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept 30
(30P)
6 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo 45
(30P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu 30
(15P, 15S)
6 INFO
2.0 Terenska nastava 1 30
(30T)
6 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (238014)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Hrvati u Njemačkoj (238013)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
2.0 Hrvatska žena u iseljeništvu (238015)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Korporativna demografija (238016)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Integracijski pristup (238019)
Polović, J.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Izborni sustavi (238021)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Regionalna ekonomika (238022)
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Terenska nastava 2 (238023)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30T)
2 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Regionalna demografija (253112)
Klempić Bogadi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Stanovništvo i financijski sustav (253115)
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost (253140)
Komušanac, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Stanovništvo svijeta (253109)
Klempić Bogadi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS DEM (20159) - Alternativni predmet
=> ALTERNATIVNI PREDMET
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografska studija (253142)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Diplomski seminar (253141)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski revitalizacijski obrasci (253187)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Diplomatski i konzularni poslovi (253186)
Turkalj, K.; Lapaš, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Diplomski rad (253189)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Useljenički modeli (253188)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (238014)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Hrvati u Njemačkoj (238013)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
2.0 Hrvatska žena u iseljeništvu (238015)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Korporativna demografija (238016)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Integracijski pristup (238019)
Polović, J.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Izborni sustavi (238021)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Regionalna ekonomika (238022)
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Terenska nastava 2 (238023)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30T)
2 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Regionalna demografija (253112)
Klempić Bogadi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Stanovništvo i financijski sustav (253115)
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost (253140)
Komušanac, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Stanovništvo svijeta (253109)
Klempić Bogadi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS DEM (20159) - Alternativni predmet
=> ALTERNATIVNI PREDMET
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografska studija (253142)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Diplomski seminar (253141)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski revitalizacijski obrasci (253187)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Diplomatski i konzularni poslovi (253186)
Turkalj, K.; Lapaš, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Diplomski rad (253189)
- 30
(30S)
4 INFO
3.0 Useljenički modeli (253188)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic