Stanovništvo Hrvatske
Šifra: 226641
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Izvođači: doc. dr. sc. Monika Komušanac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s osnovnim demografskim pokazateljima i procesima, stanjem i trendovima u razvoju stanovništva Hrvatske
- objasniti studentima suvremenu demografsku sliku Hrvatske i uvjete u kojima je ona nastala
- razvijati kod studenta spoznaju o posebnostima razvoja stanovništva Hrvatske izvan okvira teorije demografske tranzicije
- upoznati studente s destrukcijskim utjecajima ratova na razvoj i strukture stanovništva Hrvatske
- objasniti važnost stanovništva u suvremenim prostornim odnosima i procesima u Hrvatskoj
- upoznati studente s postupcima izrade demografskih prognoza i projekcija
- upoznati studente sa strategijama i modelima populacijske revitalizacije
- objasniti studentima ulogu geografskih proučavanja stanovništva u različitim oblicima planiranja (regionalno, prostorno,
društveno)
- osposobiti studente za samostalni istraživački rad stanovništva Hrvatske
- razviti kod studenta spoznaju o primarnom utjecaju stanovništva u hrvatskoj prostornoj stvarnosti

Znanja, sposobnosti i vještine;
Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
Geografskoga teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava
Logike i funkcionalne organizacije prostora na Zemljinoj površini
Modelskoga projiciranja odnosa
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda
Strukture geografskoga prostora kao osnove svih planiranja u njemu
Strateškoga značenja geografskoga prostora i zakonitosti u njemu
Društvenih (civilizacijskih) struktura u funkciji organizacije prostora
Reda veličine uvjetovanosti u prostoru
Korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u geografskom prostoru
Općega i regionalnoga koncepta organizacije prostora
Regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja u geografskom prostoru
Funkcionalne i održive organizacije prostora
Strateškoga značenja geografskoga znanstvenoga pristupa

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostornih zakonitosti
Uočavanje i razrješavanje prostornoga nesklada
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih geografskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja znanstvenoga geografskoga pristupa i sadržaja

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne logike
Kartiranje geografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju geografskih zakonitosti
.
Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga obima

Opis sadržaja predmeta:
1. Demografski aspekt razvoja Hrvatske.
2. Prostorni razmještaj stanovništva Hrvatske i regionalne razlike.
3. Razvoj i kretanje stanovništva Hrvatske.
4. Međupopisno i opće kretanje stanovništva Hrvatske.
5. Prirodno kretanje stanovništva Hrvatske.
6. Prostorna pokretljivost stanovništva.
7. Biodinamička obilježja stanovništva Hrvatske.
8. Gospodarske i socijalne strukture stanovništva Hrvatske. Etnički i vjerski sastav.
9. Predviđanja (prognoze) i projekcije kretanja i sastava stanovnika Hrvatske.
10. Suvremeni demografski trendovi u Hrvatskoj. Prirodni pad, depopulacija i izumiranje stanovništva.
11. Demografski resursi i potencijali RH.
12. Supstitucija stanovništva RH.
13. Revitalizacijski modeli stanovništva Hrvatske.
14. Stanovništvo kao temelj razvitka i planiranja.
15. Mjere populacijske politike.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

    Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic