Hrvatska žena u iseljeništvu
Šifra: 238015
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: dr. sc. Tamara Bodor - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnom problematikom suvremenih globalnih i regionalnih ženskih migracija.
Definirati ključnu uvjetovanost ženskih migracija i odluka o iseljavanju.
Razmotriti značenje i ulogu hrvatskih iseljenica u integracijskim procesima zemalja primateljica kao i ulogu u društveno-kulturnom prostoru.
Analizirati pojavu feminizacije migracija u suvremenom hrvatskom društvu.
Razumijevanje korelacije djelovanja žena i očuvanje hrvatskoga identiteta u iseljeništvu.
Upoznati život i djelo hrvatskih žena u iseljeništvu kao što su: Ruža Bajurin, Julienne Bušić, Ivona Dončević, kraljica Katarina Kosača-Kotromanić, Zinka Kunc, Nedjeljka Luetić Tijan, Helen Merill (Jelena Ana Milčetić), Adela Milcinovic, blažena Marija Propetoga Petković, Nada Kesterčanek Vujica, Milka Trnina, Milka Vukušić i druge.
Upoznati studente s važnošću žena u iseljeništvu u demografskom i ukupnom razvoju Hrvatske.

Akademska postignuća

Opća
Razviti znanje o demografskoj uvjetovanosti razvoja odnosa i sposobnosti raščlambe dotične problematike kroz razumijevanje iseljeničkoga potencijala.
Osposobiti polaznike za terminološko razumijevanje ženske iseljeničke problematike i njezino korištenje u stručno-znanstvenoj i javnoj eksplikaciji.
Podizati znanja, sposobnosti i razumijevanja ključnoga i funkcionalnoga odnosa između ženske iseljene i domicilne populacije kroz različite obrasce djelovanja.
Omogućiti studijskim akademskim pristupom razvitak raščlambenoga, projekcijskoga, studioznoga, kritičkoga, odgovornoga, znanstveno neovisnoga i uopće vrijednosnoga mišljenja o ženskoj iseljeničkoj problematici u kontekstu razvoja, očuvanja identiteta, povratka i suradnje.
Programski i studijski omogućiti razvoj svih stručno-znanstvenih umijeća, vještina i sposobnosti kojim će se trajno pridonositi učinkovitosti iseljeničkih djelatnosti vezanih za žensku populaciju i zapošljavanjem nakon završetka studija podizati stručno-znanstvenu odgovornost i osobito trajno pridonositi nacionalnim i narodnim razvojnim koncepcijama sukladno ukupnom hrvatskom prostornom i populacijskom bogatstvu.
Razvijati i omogućavati spoznajne i operativne vještine, osposobljenost i spremnost za uspješno i stručno-znanstveno utemeljeno razumijevanje ženske iseljeničke populacije.

Spoznajna
Teorijski i operativno uobličiti, postaviti i potvrditi relevantna djelovanja vezana uz žensku domicilnu (u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini) i iseljeničku populaciju.
Razviti teorijski pristup i metodološki sustav (znanstvene metode i znanstvena tehnologija rada) potreban u istraživanjima hrvatskoga ženskoga iseljeništva diljem svijeta.

Kompetencijska
Dosegnuti i razviti stupanj mogućnosti za znanstvenu konceptualizaciju teme te pisanje i izlaganje znanstvenih radova na znanstvenim i ostalim javnim skupovima vezanim za žensku iseljeničku problematiku.
Znati i moći s razine znanstvene relevantnosti napisati, obraniti i predočiti izvješća o ženskim iseljeničkim sadržajima, tijekovima, vezama i odnosima u službi dogovaranja, pregovaranja, predviđanja i modeliranja složenih iseljeničkih odnosa.

Operativna
Razviti kod studenata sposobnost uočavanja, prepoznavanja, pojašnjavanja, provođenja i dokazivanja potrebe razmatranja ženskoga iseljeništva u službi društvenoga i političkoga odlučivanja, prihvaćanja i uvjeravanja.

Vrijednosna
Pridonositi izgradnji osobnosti studenata, napose razvijajući vrijednosni sustav.
Pregledno obuhvatiti i razviti kritički odnos prema statističkim i ostalim podatcima i literaturi relevantnoj za istraživanja hrvatskoga ženskoga iseljeništva i svih struktura koje oni oblikuju u prostoru, vremenu, društvu, gospodarstvu i diplomaciji.
Usporediti vrijednosti i procijeniti mogućnosti različitih metoda koje se rabe u stručno-znanstvenim istraživanjima ženskog iseljeništva u različitim djelatnostima i službama.


Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
1. Definirati osnovne pojmove i zakonitosti vezanih za migracije žena.
2. Opisati i upoznati različite teorije migracija i njihovu primjenjivost na iseljavanje žena.
3. Identificirati i klasificirati čimbenike i aspekte iseljavanja ženske populacije.
4. Prepoznati i analizirati bitne uvjetnice iseljavanja žena
5. Objasniti društvene, kulturne i gospodarske oblike ženskih migracija.
6. Raščlaniti različite aspekte iseljavanja žena u socijalnom, političkom, kulturnom i ekonomskom kontekstu.
7. Kritički prosuđivati položaj žena u iseljeništvu na primjerima studije slučaja

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje - problematika žene u migracijama i posebnosti hrvatskoga iseljeništva
2. Žena u iseljeništvu - gospodarski, društveni i kulturni aspekti
3. Hrvatska žena u prvom iseljeničkom valu - majka, čuvarica doma, jezika i obitelji
4. Iseljavanje u međuraću - podatci o ženama u fondu Iseljeničkoga komesarijata u Zagrebu i "Iseljeničkoga muzeja" (HDA)
5. Svijet rada, modernizacija, profesionalizacija i ljudska prava - asimetrična slika hrvatske žene u emigraciji
6. Žena u poslijeratnom iseljeničkom valu - odmak od tradicionalne uloge
7. Žena u hrvatskom političkom iseljeništvu
8. Hrvatska žena u iseljeništvu - studije slučajeva I.
9. Hrvatska žena u iseljeništvu - studije slučajeva II.
10. "Gastarbajterska" kultura - žena u domovini i iseljeništvu
11. Ženski naraštaji u iseljeništvu - integracijski procesi i nova uloga na tržištu rada
12. Suvremene migracije žena u Hrvatskoj - globalizacijsko okruženje, problemi i perspektive
13. Žena iseljenica u kontekstu višestruke uloge u suvremenom društvu
14. Žensko iseljeništvo i suvremeno povratništvo - uloga u stvaranju i očuvanju socijalnih mreža
15. Rekapitulacija sadržaja kolegija
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Tamara Bodor:

    Četvrtkom od 11 do 12 ili prema dogovoru.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic