Povijesna demografija
Šifra: 194400
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: doc. dr. sc. Danijel Jurković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi su predmeta upoznavanje studenata s važnošću povijesne demografije, omogućavanje razumijevanja osnovnih demografskih pojmova i procesa koji su se odvijali u stanovništvu u prošlosti te prikazivanje mogućnosti interpretacije povijesnih procesa na temelju povijesnih vrela.

Student će nakon završetka studijskoga programa:
- biti sposoban kritički razumjeti društvene i gospodarske odnose u prošlosti kroz prizmu povijesne demografije;
- razviti vještine pisanja i prezentiranja seminarskoga rada;

Student će nakon položenoga ispita:
- moći opisati osnovne procese demografskoga razvoja stanovništva u prošlosti;
- moći razumjeti i definirati osnovne pojmove povijesne demografije;
- biti sposobni vrjednovati i analizirati osnovnu literaturu i izvore za proučavanje povijesti stanovništva.

Opis sadržaja predmeta:

1. Uvodno predavanje: Povijesna demografija, osvrt na literaturu i obveze studenata
2. Demografija i povijesna demografija: pluridisciplinarne značajke i metode istraživanja
3. Predmoderni izvori (1): Matične knjige i druga crkvena vrela
4. Predmoderni izvori (2): Genealogije, popisi, anagrafi i ostali arhivski izvori
5. Moderni izvori: Popisi stanovništva i ostali statistički izvori XIX. i XX. stoljeća
6. Istraživački primjeri "reprezentativna kapi" i genealoške metode
7. Strukture stanovništva: primjeri iz hrvatske demografske povijesti
8. Seminar: Izlaganje i komentar
9. Seminar: Izlaganje i komentar
10. Seminar: Izlaganje i komentar
11. Seminar: Izlaganje i komentar
12. Seminar: Izlaganje i komentar
13. Seminar: Izlaganje i komentar
14. Seminar: Izlaganje i komentar
15. Zaključno predavanje, rekapitulacija gradiva
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Vladimir Stipetić i Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004., , , .
  2. , Nenad Vekarić, "Metoda 'reprezentativne kapi' i genealoška metoda u povijesnoj demografiji", Povijesni prilozi 29/39 (2010): 23-38., , , .
  3. , Miroslav Bertoša, "Matične knjige - arhivsko vrelo o demografskim previranjima predindustrijske Europe", Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 41-42 (2000.), str. 315-352., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (zbornik). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009., , , .
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

4. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic