Teorija migracija
Šifra: 194394
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Milardović
Izvođači: prof. dr. sc. Anđelko Milardović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim pojmovima i teorijskim konceptima, uzrocima i posljedicama migracija. Kritički i interdisciplinarni pristup migracijskim temama kroz povijesnu i suvremenu perspektivu migracija. Razviti razumijevanje za složenost etničkih odnosa u migracijskim i postmigracijskim procesima s naglaskom na identitet hrvatskih iseljeničkih zajednica u europskoj i prekooceanskoj perspektivi.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:

1. Mogućnost pojmovnoga određenja migracijskih, etničkih i postmigracijskih procesa
2. Razumijevanje teorijskih okvira povijesnih migracija
3. Razumijevanje teorijskih okvira suvremenih migracija
4. Poznavati uzroke i posljedice migracijskih valova s hrvatskoga prostora
5. Identificirati hrvatske iseljeničke zajednice te opisati njihova etnička i identitetska obilježja
6. Povezati migracijska kretanja iz Republike Hrvatske s globalnim migracijskim procesima

Opis sadržaja predmeta:

1. Uvodno predavanje, interes studenata, upute za izlaganje seminarskih radova
2. Određivanje pojmova
3. Interdisciplinarno istraživanje, znanosti koje istražuju migracije
4. Definicije migranta, različite tipologije
5. Tokovi migracija
6. Suvremene teorije migracija (teorije ravnoteže, teorije potiskivanja i privlačenja, neoklasične teorije, teorija interakcijskoga pomaka)
7. Nove perspektive - strukturalno konfliktne perspektive (teorija "podklase", "centra" i "periferije", teorija segmentiranoga tržišta rada, teorija svjetskoga sistema, teorija mreža, teorija kumulativne kauzalnosti, teorija migracijskih sistema, teorija mreža, teorija pluralističkih obrazaca integracije, teorija enklava, postmoderne perspektive migracijskih istraživanja)
8. Tradicionalne europske migracije u prekooceanske zemlje
9. Migracijske politike (zapadnoeuropske zemlje, Kanada i SAD)
10. Radne migracije u Europi
11. Uzroci i posljedice migracijskih kretanja iz Hrvatske
12. Hrvatske iseljeničke zajednice i identitet
13. Povratne migracije
14. Integracijski modeli
15. Globalne migracije
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Mesić, Milan (2002). Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta, , , .
  2. , Koser, K. (2007), International Migration. A very short Introduction. Oxford: Oxford University Press., , , .
  3. , Rogić, I. i Čizmić, I. (2011). Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Božić, S. (2012) Društveni oblici dijaspore. U: Institucionalizacija hrvatske dijaspore: oblici migrantskog udruživanja-primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije,ur. Božić, Saša. Zagreb: Jesenski i Turk, 9-25., , , .
  2. , Bućin, Rajka - Marijana Jukić - Tatjana Šarić (2015). Katalog izložbe Hrvatsko iseljeništvo kroz fondove i zbirke HDA (od kraja 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata). Odabrane teme, Zagreb: Hrvatski državni arhiv., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic