Identitet moliških Hrvata
Šifra: 214021
ECTS: 2.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s podrijetlom i povijesnim vidovima iseljavanja moliških Hrvata.
Studentima predočiti i ukazati na ulogu i značaj jezika, tradicijske kulture i zajedništva u cilju očuvanja identiteta zajednice.
Predočiti studentima što sve jest tradicijska kultura i naslijeđe (jezik, vjera, običaji, način odijevanja, prehrana, rukotvorstvo, glazba i dr.) i potvrditi na primjeru moliških Hrvata kako pojedini elementi tradicijske kulture i naslijeđa djeluju na stvaranje i očuvanje identitetskih vrijednosti cijele zajednice.
Poučiti studente o povezanosti iseljeničke zajednice s matičnom zemljom.
Ukazati studentima na ukupno bogatstvo iseljene Hrvatske na primjeru brojčano malih iseljeničkih zajednica.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Studenti će saznati kontekst nastanka jedne od najstarijih hrvatskih dijaspora u Europi i moći će je komparirati s ostalim hrvatski iseljeničkim zajednicama.
Bitna uvjetnica kolegija je pružanje studentima osnovnih znanja o tome što jest tradicijska kultura i baština manjinske zajednice te koju ulogu ima u očuvanju hrvatskog identiteta.
Spoznaja zašto neke zajednice nisu opstale dok su druge, kao što je to slučaj s moliškom hrvatskom zajednicom, opstale.
Studente će se upoznati s povijesnim razlozima i posljedicama iseljavanja moliških Hrvata, s jezikom (moliško-hrvatskim dijalektom) kao najvažnijom uvjetnicom njihova identiteta, s aktivnostima buđenja i oživljavanja svijesti kroz pisanje poezije na dijalektu te sa značajnom izdavačkom djelatnošću koju je zajednica pokrenula i s uspjehom ju održava.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Definirati i objasniti osnovne pojmove kao što su kultura, tradicijska kultura, identitet, dijaspora i jezično-govorna obilježja.
Shvatiti i objasniti uzroke iseljavanja Hrvata u Italiju od XV. st. i povezati s društveno-povijesnim kontekstom vremena.
Prepoznati najznačajnija obilježja identiteta moliških Hrvata i razumjeti njihov značaj u kontekstu europske politike o manjinskim jezicima i
kulturama.
Usporediti moliško-hrvatsku zajednicu s ostalim zajednicama hrvatskoga iseljeništva po načinu njezina nastajanja i mogućnostima opstanka.
Cijeniti i uvažavati različitosti manjinskih zajednica i kultura.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvod - osnovne informacije o kolegiju, sadržaju i načinu rada.
2. Terminološke uvjetnice - identitet, identitetsko obilježje, osjećaj identiteta, identitet kao pripadnost.
3. Elementi tradicijske kulture i nasljeđa kao nositelji identiteta.
4. Povijesni pregled iseljavanja i podrijetlo moliških Hrvata.
5. Neka obilježja moliško-hrvatskoga govora i jezični identitet.
6. Godina 1967. i oživljavanje svijesti o vlastitom podrijetlu i identitetu.
7. Rađanje poezije moliških Hrvata.
8. Suvremeni moliško-hrvatski pjesnici.
9. Životni običaji i običaji kroz godinu kod moliških Hrvata.
10. Običaji obilježavanja dolaska: Majo, Kapela, prvi i zadnji petak u mjesecu svibnju.
11. Zaslužni promicatelji - od Nicole Nerija do Božidara Vidova.
12. Uloga i značaj Agostine Piccoli.
13. Politički status moliških Hrvata.
14. Djelovanje suvremene manjinske zajednice moliških Hrvata
15. Zaključno predavanje.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic