Hrvatske katoličke misije
Šifra: 238017
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: doc. dr. sc. Wollfy Krašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s ulogom katoličkih misija u očuvanju hrvatskoga nacionalnoga i etničkoga identiteta u iseljeništvu.
Povezanost konfesionalnoga i narodnoga identiteta održava kontinuitet hrvatskoga identiteta, koji zahtijeva stalnu potvrdu specifičnu za stranca u određenom društvenom okviru u neizvjesnom i nedefiniranom prostoru između dvije identitetske osnove.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Prepoznati važnost i značenje hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu te njihovu ulogu u očuvanju hrvatskoga narodnoga identiteta među iseljenicima i njihovim potomcima.
Prepoznati povezanost konfesionalnoga i narodnoga identiteta, koji odražava kontinuitet hrvatskoga identiteta, poglavito u vremenima kad je u Domovini bila nazočna ideologizacija i ateizacija društva, a narodni i nacionalni identitet ugrožen represivnim državnim aparatom.


Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Upoznati povijesni razvoj Hrvatske inozemne pastve i njezinu organizacijsku strukturu.
Upoznati smisao i načine djelovanja mreže hrvatskih katoličkih misija.
Razumjeti ulogu hrvatskih katoličkih misija u očuvanju i izgradnji elemenata katoličkoga i hrvatskoga identiteta u dijaspori i transnacionalnim socijalnim prostorima.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje (predstavljanje kolegija i definiranje obaveza, predstavljanje mogućih seminarskih tema);Teorijski okvir: pojašnjenje pojmova iz crkvenoga prava i ustroja
2. Općenito o hrvatskom iseljeništvu i dušobrižništvu iseljenika: razmjeri iseljavanja Hrvata i crkveni dokumenti o pastoralu migranata (apostolska konstitucija Exsul familia, motu proprio Pastoralis migratorum cura...)
3. Početci dušobrižništva za Hrvate u iseljeništvu
4. Hrvatska inozemna pastva u Sjedinjenim Američkim Državama
5. Hrvatska inozemna pastva u Oceaniji i Africi
6. Hrvatska inozemna pastva u Njemačkoj
7. Hrvatska inozemna pastva u Kanadi
8. Hrvatska inozemna pastva u Zapadnoj Europi
9. Hrvatska inozemna pastva u Južnoj Americi
10. Hrvatska inozemna pastva u Švicarskoj i Austriji
11. Hrvatska inozemna pastva u Skandinaviji i Sloveniji
12. Organizacija dušobrižništva za pripadnike hrvatskih manjinskih zajednica
13. Stari i novi mediji u hrvatskoj inozemnoj pastvi
14. Suradnja s drugima u očuvanju hrvatskoga narodnoga identiteta - uloga hrvatskih katoličkih misija u očuvanju hrvatskoga jezika i kulture u iseljeništvu
15. Hrvatska inozemna pastva i suradnja s mjesnom Crkvom: modeli integracije (asimilacija, inkluzija); Smisao i perspektiva (novi val iseljavanja) hrvatske inozemne pastve i današnji rad Ravnateljstva; Zaključna rasprava
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic