Terenska nastava 2
Šifra: 238023
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: dr. sc. Tamara Bodor - Terenske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente neposredno na terenu s organizacijama hrvatskoga iseljeništva, hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i ostalim oblicima organiziranja
- razviti kod studenata spoznaju o potrebi neposrednoga upoznavanja hrvatskih katoličkih misija, veleposlanstava, konzularnih ureda, hrvatskih iseljeničkih društava i hrvatskih obitelji
- osposobiti studente razlikovanju i značenju posrednih i neposrednih istraživanja
- upoznati studente o značenju iseljeništva u prostornim procesima i odnosima izravnim terenskim razmatranjem i boravkom u obiteljskom iseljeničkom okruženju, radnim boravkom u hrvatskim predstavništvima i drugim sličnim institucijama
- osposobiti studente na terenu neposrednoga otkrivanja, prepoznavanja i definiranja iseljeničkih pojmova, kategorija i zakonitosti
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad u prostorima iseljavanja i iseljeničkim ustanovama, društvima, zajednicama i slično
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u terenskim istraživanjima iseljeništva
- objasniti studentima specifičnosti granskih terenskih metodologija te načine prepoznavanja prostornih refleksija iseljeništva
- upoznati studente s razvojem pojedinih hrvatskih iseljeničkih prostora na konkretnim primjerima i boravkom u hrvatskim katoličkim misijama
- razviti kod studenata primjenu terenskih metoda istraživanja iseljeništva, od anketiranja do intervjuiranja
- objasniti studentima boravkom u iseljeništvu uvjetovanost iseljeništva i regionalnoga razvoja
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih promjena u iseljeništvu neposrednim razmatranjem i sudjelovanjem u načinu života iseljenika
- razviti kod studenata spoznaju o ugrožavanju prostornoga potencijala na konkretnim primjerima u prostorima iseljavanja i useljavanja

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Znanja, sposobnosti i vještine: Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje
Primjene teorijskoga i metodološkoga koncepta istraživanja iseljeništva na konkretnim primjerima na terenu
Zakonitosti koje vladaju u konkretnim prostorima useljavanja
Logike, prostorne, granske i administrativne organizacije iseljeništva na terenu
Općih i posebnih metodoloških pristupa u terenskim istraživanjima iseljeništva
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda na konkretnim primjerima u prostorima useljavanja, na primjeru iseljeničkim zajednicama i slično
Strukture iseljeničkih prostora, društava, zajednica, organizacija, društava i slično neposredno na konkretnom primjeru
Prostornih procesa, veza, odnosa i modela u pojedinim hrvatskim iseljeničkim prostorima
Strateškoga značenja iseljeništva u konkretnom prostoru
Društvenih (civilizacijskih) struktura u iseljeničkim prostorima
Reda veličine uvjetovanosti prostornih procesa uvjetovanih iseljavanjem kroz istraživačku terensku metodu
Korelacije prirodne osnove i društvene nadgradnje u konkretnim iseljeničkim regijama
Materijalizacije osnovnoga odnosa iseljeništvo-ostali prostorni sadržaji
Općega i regionalnoga koncepta organizacije prostora iseljavanja i useljavanja
Regionalnog, prostornoga i društvenoga planiranja u konkretnim useljeničkim administrativno-teritorijalnim jedinicama
Funkcionalno održive organizacije iseljeničkih prostora
Znanstvenoga značenja pristupa terenskim istraživanjima

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostornih zakonitosti
Uočavanje i razrješavanje prostornoga i društvenoga nesklada na terenu
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih iseljeničkih prostornih procesa, veza, odnosa i modela izravnim uvidom na terenu
Sposobnost razmatranja i pojašnjavanja zakonitosti na terenu

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije
Kartiranje iseljeničkih sadržaja, procesa, veza i odnosa na terenu
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju prostornih zakonitosti
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja terenskih zadataka

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega
Provođenje neposrednoga anketiranja i intervjuiranja boravkom u iseljeničkom okruženju

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
Demografskoga i iseljeničkoga teorijskoga i metodološkoga koncepta i njegove primjenjivosti u terenskim istraživanjima
Logike i funkcionalne organizacije prostora
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u terenskom razmatranju
Strateškoga značenja iseljeništva u konceptu regionalne nivelacije
Korelacije prirodne osnove, društvene nadgradnje i političkih odnosa u konkretnom prostoru
Općega i regionalnoga koncepta funkcionalne organizacije prostora

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje prostorne problematike
Uočavanje i razrješavanje prostornoga nesklada na terenu
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja zakonitosti na terenu

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje geoprostorne i iseljeničke logike na terenu
Kartiranje iseljeničko-razvojnih sadržaja, procesa, veza i odnosa
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku terenskoga razmatranja i pojašnjavanja

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvodna razmatranja
2. Geografski, demografski i migracijski regionalni teorijski koncept - razmatrana primjenjivost neposredno u iseljeništvu
3. Znanstveni pristupi i terenska istraživanja iseljeništva
4. Prepoznavanje boravkom na terenu prostornih faktora iseljavanja
5. Prostor kao primarni okvir iseljeničkih zbivanja-neposredni terenski aspekt
6. Terenske znanstvene metode-primjenjivost, operativnost i neposredno testiranje
7. Regionalna nivelacija i terensko uočavanje iseljeničkih zakonitosti pri misijama, društvima, predstavništvima i slično
8. Prostorna pokretljivost iseljeništva-terensko istraživanje migracija
9. Terensko razmatranje primarne uvjetovanosti iseljavanja-novi način života kroz osobna upoznavanja i doživljaje
10. Prostorni iseljenički potencijal-temeljni terenski istraživački interes
11. Prostor, stanovništvo, iseljeništvo granice-terensko neposredno mjerenje identitetskih vrijednosti
12. Kartiranje, anketiranje i intervjuiranje hrvatske iseljeničke populacije odlaskom i boravkom u iseljeništvu
13. Terensko mjerenje reda veličine značenja vremena i intenziteta iseljavanja
14. Komplementarnost terenskih i ostalih istraživanja
15. Izravno i neposredno testiranje rezultata terenskoga razmatranja hrvatskoga iseljeništva
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Tamara Bodor:

    Četvrtkom od 11 do 12 ili prema dogovoru.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic