Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje
Šifra: 226937
ECTS: 2.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s pojmom i osnovnim teorijama javnosti, javnoga prostora i javnoga mnijenja, kao i s modelima javnoga djelovanja s osobitim naglaskom na kulturi, politici i medijima u hrvatskom iseljeništvu.
Uspostaviti svijest o javnom djelovanju hrvatskoga iseljeništva kao platformi koja na nizu zadanih pretpostavki sociološke, političke i kulturološke, ali i najšire shvaćene medijske naravi, svjesno i/ili nesvjesno artikulira i izgrađuje vlastiti sadržaj i percepciju o sebi, Hrvatskoj, povezivanju i uklapanju u novu sredinu i hrvatski razvojni koncept.
Razviti kod studenata kritičko promišljanje o pitanjima odgovornosti, etike, utjecaja i manipulacije u nacionalnom i globalnom prostoru u kontekstu hrvatske iseljeničke pozicije u javnosti.
Stvoriti pretpostavke za razumijevanje, analizu, kreiranje i djelovanje unutar "medijski posredovane stvarnosti" u hrvatskom iseljeništvu, Hrvatskoj i općenito.
Razmotriti ulogu Crkve i ostalih hrvatskih institucija u očuvanju nacionalnoga identiteta hrvatskoga iseljeništva.
Upoznati studente s institucijama hrvatskoga iseljeništva, kao i njihovom ulogom i doprinosom

Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
- teorijskoga i metodološkoga koncepta javnosti i javnoga prostora i djelovanja hrvatskoga iseljeništva
- zakonitosti koje vladaju u javnom iseljeničkom prostoru
- modela javnoga djelovanja u hrvatskom iseljeništvu
- mogućnosti primjene uspostavljenih koncepata u javnom iseljeničkom djelovanju
- utjecaja i strateške važnosti promišljenoga javnoga djelovanja u iseljeničkom kontekstu
Misaone sposobnosti i vještine
- uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje zakonitosti javnoga djelovanja u hrvatskom iseljeništvu
- prosuđivanje i vrednovanje mogućih utjecaja javnoga djelovanja u iseljeničkom kontekstu
- raspravljanje i objašnjavanje relevantnih kulturnih, političkih i medijskih procesa, koji se razvijaju u hrvatskom iseljeništvu
- sposobnost pismene i usmene primjene znanstvenoga pristupa u objašnjavanju, analizi i sintetiziranju temeljnih pojmova javnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva
Praktične sposobnosti i vještine
- razumijevanje logike javnoga djelovanja u iseljeničkom kontekstu u praktičnom radu uz primjenu znanstvene metodologije
- samostalno stvaranje javnoga iseljeničkoga sadržaja i njihova artikulacija u prostoru javnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva
- primjena relevantnih pisanih, grafičkih i govornih metoda u analizi, vrednovanju i kreiranju sadržaja u javnom iseljeničkom prostoru
- upravljanje procesima institucionalnoga i vaninstitucionalnoga djelovanja u hrvatskom iseljeništvu
Operativne sposobnosti i vještine
- samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
- izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
- izrada istraživačke studije ili elaborata

Po uspješnom svladavanju kolegija studenti će moći:
1. Razumjeti teorijski i metodološki koncept javnosti i javnoga prostora kao i zakonitosti koje vladaju u javnom iseljeničkom prostoru
2. Analizirati modele javnoga djelovanja u hrvatskom iseljeništvu
3. Kritički prosuđivati mogućnosti primjene uspostavljenih koncepata u javnom djelovanju i njihov utjecaj s obzirom na iseljenički kontekst
4. Tumačiti kulturne, političke i medijske procese u hrvatskom iseljeništvu
5. Samostalno kreirati prikladne sadržaje i komunicirati ih u prostoru iseljeničke i ostale javnosti
6. Upravljati procesima koji razvijaju iseljeničke vrijednosti
7. Primijeniti znanstveni pristup u objašnjavanju, analizi i sintetiziranju temeljnih pojmova iseljeničkoga javnoga djelovanja
8. Samostalno pretraživati i selektirati literaturu i izvore podataka te izraditi istraživačku studiju


U kolegiju će se obraditi sljedeći sadržaj:
1. Pojam javnosti - teorije javnosti, javnoga prostora, javnoga mnijenja i javnoga svijeta - opća i iseljenička razlikovnost
2. Pojam i modeli javnoga djelovanja općenito i u hrvatskom iseljeništvu
3. Javno djelovanje u iseljeništvu i javno djelovanje iseljeništva
4. Memorija, čuvanje pamćenja i djelovanje iseljeničke populacije
5. Kultura, politika, mediji kao ekskluzivni prostor javnoga iseljeničkoga djelovanja
6. Uloga Crkve u očuvanju identiteta te poticanju iseljeničkoga djelovanja
7. Interkulturalnost i multikulturalnost u prostoru javnoga iseljeničkoga djelovanja
8. Politika i javnost kroz iseljeničke obrasce
9. Istaknuti iseljenici javni djelatnici
10. Etika, odgovornost i javno djelovanje hrvatskoga iseljeništva
11. Jezik iseljeničkih zajednica - primjeri hrvatskoga iseljeništva.
12. Uloga hrvatske države u očuvanju iseljeničkih zajednica
13. Uloga javnoga djelovanja različitih ustanova u razvijanju hrvatskoga nacionalnoga identiteta
14. Stariji i mlađi naraštaji - različiti pristupi javnomu djelovanju
15. Zaključno predavanje - zajednička rasprava
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic