Regionalna ekonomika
Šifra: 238022
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: dr. sc. Zvonimir Savić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta objasniti metodologiju istraživanja i kreiranja politike prostornoga aspekta gospodarskoga i društvenoga razvoja u interakciji s demografskim razvojem.
U okviru predmeta studenti će se upoznati s učinkovitim modelima i kriterijima, koji se koriste za formiranje političko-teritorijalnih jedinca kao nositelja razvoja u prostoru.

Stečenim znanjem, razumijevanjem i kompetencijama očekuje se da će studenti biti sposobni:
- objasniti odnos između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa.
- kritički pregledati podatke i literaturu relevantnu za određeno pitanje istraživanja.
- usporediti i procijeniti različite metode koje se rabe u demografskim istraživanjima povezanih s regionalnim razvojem.

Nakon uspješnoga završetka ovoga predmeta studenti bi trebali biti sposobni:
1. koristiti metodologiju za analizu i kreiranje regionalnoga razvoja;
2. prepoznati specifične čimbenike regionalnoga rasta i razvoja;
3. raščlaniti dinamiku demografskih procesa struktura koji su ključni za skladan i uravnotežen razvoj regije;
4. sumirati pretpostavke i čimbenike ukupnoga razvoja.

Područja i teme koje su obrađuju:
1. Uvod u kolegij
2. Regionalna znanost i ekonomija: pojam i značaj regionalne ekonomike
3. Osnovna obilježja prostora; kriteriji regionalizacije
4. Regionalna ekonomska politika: motivi, značaj, sudionici
5. Faze razvoja regionalne politike Hrvatske
6. Promjene broja i prostornoga razmještaja stanovništva Hrvatske i županija
7. Regionalni rast i projekcije
8. Regionalna razvijenost: pojam i mjerenje
9. Regionalne disproporcije
10. Globalna i regionalna ekonomika
11. Politika globalnih institucija i regionalne konvergencija i divergencija
12. Regionalne ekonomske integracije
13. Motivi stvaranja i oblici regionalnih integracija
14. Europske integracije i regionalna politika
15. Perspektive regionalnoga integriranja i razvoja
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic