Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
Šifra: 194389
ECTS: 2.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači: dr. sc. Monika Balija - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja (koji se koriste u istraživanju hrvatskoga iseljeništva), te
mogućnostima primjene i upotrebe određenih istraživačkih postupaka/metoda kroz konkretni istraživački rad.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Usvajanje znanja o metodologiji istraživanja hrvatskoga iseljeništva
Koristiti različite pristupe kvalitativne i kvantitativne metodologije
Usvojiti tehnike istraživačkoga rada: nacrt istraživanja, obrada i analiza podataka i izrada istraživačkoga izvješća.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanja
2. Paradigme u istraživanju društvenih znanosti
3. Empirijska i normativna teorija u društvenim znanostima
4. Osnove znanstvena istraživanja u društvenim znanostima
5. Faze i procesi istraživanja
6. Nacrt istraživanja
7. Kolokvij
8. Osnove kvalitativne metodologije
9. Istraživačka pitanja i kvalitativne metode u prikupljanju podataka
10. Metode analize podataka u kvalitativnim istraživanjima
11. Osnovne kvalitativne metodologije - Multivarijantne metode obrade podataka
12. Terenski rad
13. Obrada podataka i pisanje znanstvenoga izvješća
14. Kolokvij
15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Mejovšek, Milko (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap., , , .
  2. , Živković, fra Ilija; Šporer, Željka; Sekulić, Duško (1995). Asimilacija i identitet. Studija o hrvatskom iseljeništvu u SAD i Kanadi. Zagreb, Školska knjiga., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Berg, B. L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. 4th edition Boston, MA: Allyn & Bacon., , , .
  2. , Božić, Saša (2013). "Is There Croatian Diaspora in Europe? From 'Gastarbeiters' to Transmigrants and Ethnics", Croatian Studies Review 8(1): 117-134, , , .
  3. , Božić, Saša i Kuti, Simona (2012). "Hrvatske migrantske organizacije u Europi", u: Saša Božić (ur.) Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja - primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije, Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, str. 81-99., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Monika Balija:

    Ponedjeljkom od 13:00 do 14:00 h ili uz prethodnu najavu e-mailom.

    Lokacija: 716 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic