Hrvati u Južnoj Americi
Šifra: 214018
ECTS: 2.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači: dr. sc. Maria Florencia Luchetti - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim pravcima iseljavanja Hrvata u Južnu Ameriku naglašavajući društveno-povijesni kontekst.
Omogućiti razumijevanje složenoga procesa stvaranja identiteta ovisno o različitim parametrima poput veličine iseljeničke zajednice, useljeničke i iseljeničke politike zemlje iseljavanja/useljavanja, vrijeme iseljavanja.
Upoznati studente s osnovnim asimilacijskim i integracijskim procesima u iseljeničkoj zajednici/ama.

Nakon kolegija studenti će biti sposobnosti:
Znati povijesne, gospodarske, političke, društvene i kulturne aspekte Južne Amerike
Razumjeti useljenička politiku te važnost useljavanja u zemljama Južne Amerike
Razumjeti razloge hrvatskoga iseljavanja u Južnu Ameriku
Opisati sastav i strukturu hrvatskoga iseljeništva u Južnoj Americi
Objasniti migracijska razdoblja i obilježja iseljeničkih zajednica
Prepoznati doprinos hrvatskih iseljenika modernizaciji zemalja Južne Amerike
Analizirati organizaciju i javno sudjelovanje hrvatske zajednice u Južnoj Americi te stvaranje društvenih, kulturnih, političkih, gospodarskih i športskih institucija
Analizirati odnose hrvatske zajednice u Južnoj Americi s domovinom
Raščlaniti i razumjeti proces integracije hrvatskih iseljenika u društva dolaska i specifičnosti očuvanja hrvatskoga identiteta

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje, prezentiranje predmeta, obveze studenata, popis literature, itd.
2. Povijesni, gospodarski, društveni, kulturni i politički aspekti Južne Amerike. Useljenička politika i važnost migracije u Južnoj Americi. Doprinos hrvatskih iseljenika modernizaciji zemalja Južne Amerike.
3. Prvo iseljavanje Hrvata u Južnu Ameriku - opće značajke, broj, područja i način putovanja iseljenika, uzroci iseljavanja.
4. Masovno iseljavanje Hrvata u Južnu Ameriku - opće značajke, dobna, spolna bračna, socijalna struktura.
5. Hrvati u Argentini - gospodarska i politička migracija; posebnosti Hrvata u Buenos Airesu, Cordoba, Santa Fe, Bahia Blanca i na "pampi", na sjeveru (Chaco, Formosa, Misiones, Entre Rios, Tucuman) i u Patagoniji (Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego).
6. Hrvati u Čileu - Iseljavanje iz otoka Dalmacije. Hrvatske kolonije na sjeveru, na centru i na jugu Čilea (Iquique, Tacna, Arica, Tarapaca, Calama, Tocopilla, Pisagua, Antofagasta, Valparaiso Santiago, Punta Artenas, Porvenir).
7. Hrvati u Peruu (Callao, Lima, Cerro de Pasco, Arequipa) i Boliviji (La Paz, Oruro, Potosi, Uyuni, Cochabamba).
8. Hrvati u Venezueli (Caracas, Zulia, Merida, Carabobo) i Ekvadoru (Quito, Manabi, Bahia de Caraquez, Manta y Guayaquil).
9. Hrvati u Brazilu (Sao Paulo, Rio de Janeiro), Paragvaju (Asuncion, Departamento Central) i Urugvaju (Montevideo, Maldonado)
10. Javno mišljenje, organizacija i javno djelovanje, socijalne, kulturne, političke, športske i ekonomske udruge, novinarstvo.
11. Hrvatske zajednice u Južnoj Americi: prošlost, prezent i budućna perspektiva. Politike domovine prema iseljenicima
12. Uloga hrvatskoga iseljeništva u Južnoj Americi u stvaranje jugoslavenske države.
13. Uloga hrvatskoga iseljeništva u Južnoj Americi u domovinski rat i priznanje Hrvatske države.
14. Integracija hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Južnoj Americi i očuvanje hrvatskoga identiteta.
15. Vrjednovanje predmeta
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic