Hrvatski iseljenički mediji
Šifra: 214020
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Trbušić
Izvođači: dr. sc. Tamara Bodor - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati se s poviješću razvoja hrvatskih medija u različitim sredinama u dijaspori, upoznati se s okolnostima u kojima su nastajali, načinima na koji su se razvijali ili su se gasili, poteškoćama s kojima su se susretali itd.
Osobita će pozornost biti posvećena specifičnim okolnostima u pojedinim iseljeničkim sredinama, također u hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori, jer se međusobno vrlo razlikuju.
Velikim će se dijelom razmatrati u kolikoj su mjeri nove tehnologije i mediji utjecali na razvoj iseljeničkih medija u cjelini, ali i na gašenje pojedinih tiskovina.
Također će se razmatrati uloga hrvatskoga jezika u razvoju hrvatskih medija u dijaspori od XIX. stoljeća do danas te u kolikoj ga mjeri s novim naraštajima potiskuje jezik većinske zajednice.
Studenti će samostalno istraživati, otkrivati i razmatrati putom mrežnih sustava nova glasila i nove oblike medijskoga djelovanja te njihov sadržaj i ulogu u iseljeničkom zajedništvu, djelovanju prema matičnoj zemlji i uključivanju u društveni, gospodarski i ini život nove zajednice u iseljeništvu.
Razmatrat će ulogu medija u društvenom životu iseljeničkih i manjinskih zajednica (kulturne priredbe i različiti drugi susreti, športske aktivnosti, školstvo i obrazovni sustav, poduzetništvo, vjerski život, suradnja s matičnom domovinom itd.).

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Shvatiti zašto su mediji važni za zajednice u dijaspori i kako glasila i javno medijsko djelovanje mogu utjecati na društveno, gospodarsko i političko uključivanje iseljeništva u razvojni koncept Hrvatske.
Istražiti značenje različitih žanrova unutar tiska, drugih medija i javnoga djelovanja u dijaspori i njihovu ulogu u očuvanju hrvatskoga iseljeničkoga identiteta.
Istražiti važnost hrvatskih radijskih i televizijskih programa u dijaspori.
Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo razlikovnost glasila, portala i sl. hrvatskoga iseljeništva i manjinskih zajednica.
Analizirati prednosti i mane klasičnoga načina izvješćivanja i novih tehnologija i medija.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Razumjeti i dalje razvijati različite žanrove u iseljeničkom tisku i ostalim javnim modelima u funkciji razvoja ukupnoga hrvatskoga potencijala.
Shvatiti osnovne razlike između medija u manjinskim zajednicama u odnosu na one iseljeničke.
Shvatiti osnovne razlike između iseljeničkih medija na pojedinim kontinentima, kao dodatno hrvatsko bogatstvo.
Usvojiti temeljne spoznajne, kritičke i analitičke kompetencije vezane za klasifikacije, tipizacije, analize, predviđanja i vrjednovanja sadržaja pojedinih medija u iseljeništvu.
Razumjeti potrebu objave iseljeničkih medija i njihovo tradicijsko značenje u kulturološkom, društvenom i demografskom smislu.
Uočiti i prihvatiti kao novo bogatstvo prostornu razlikovnost medija hrvatskoga iseljeništva.
Razviti sposobnost javnoga djelovanja kroz iseljenička glasila i druge obrasce javnoga djelovanja u funkciji hrvatskoga zajedništva.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
Osnovno pojmovlje: dijaspora, iseljeništvo, autohtone zajednice (migracijske, nemigracijske, iseljeničke) i osnovne skupine
Povijesni pregled javnoga djelovanja hrvatskoga iseljeništva
Pregled i podjela hrvatskoga tiska i ostalih oblika javnoga djelovanja u iseljeništvu prema sadržaju i namjeni
Opći tisak i javno djelovanje u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori
Opći tisak i javno djelovanje u hrvatskom iseljeništvu
Vjerski tisak i javno djelovanje u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori
Vjerski tisak i javno djelovanje u hrvatskom iseljeništvu
Stranačka glasila, portali i slično
Tisak i ostali oblici javnoga djelovanja namijenjeni čitateljima određene dobi u autohtonim hrvatskim zajednicama u dijaspori i u hrvatskom iseljeništvu
Tisak i ostala izdanja za književnost i kulturu
Znanstvena i popularno-znanstvena glasila u iseljeništvu i u manjinskim zajednicama
Specijalizirani tisak i ostali oblici specijaliziranoga javnoga djelovanja
Posebnosti elektroničkih medija
Zajednička obilježja tiska i ostalih javnih medija u dijaspori općenito
Jezik hrvatskoga tiska i ostalih javnih medija u dijaspori općenito
Uloga tiska i elektroničkih medija u očuvanju hrvatskoga identiteta u iseljeništvu i u manjinskim zajednicama
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Davor Trbušić:


    Srijedom od 12 do 13 sati - uz obaveznu prethodnu najavu na e-adresu.

    Lokacija: 203
  • dr. sc. Tamara Bodor:

    Četvrtkom od 11 do 12 ili prema dogovoru.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic