Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Monika Balija e-mail 716 (zgrada 77)
dr. sc. Tamara Bodor e-mail 710 (zgrada 77)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Monika Komušanac e-mail 710 (zgrada 77)
doc. dr. sc. Wollfy Krašić e-mail 711

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Joško Badžim e-mail  
mag. geogr. Dino Bečić e-mail  
mag. geogr. Tomislav Belić e-mail  
dr. sc. Ivica Kinder e-mail  
dr. sc. Karlo Lugomer e-mail  
mag. educ. geogr. Martina Miljak e-mail  
dr. sc. Danijela Rupčić e-mail  
dr. sc. Zvonimir Savić e-mail  
Nikola Šimunić e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Anđelko Akrap e-mail  
prof. dr. sc. Zoran Curić e-mail  
prof. dr. sc. Davorin Lapaš e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. izv. prof. dr. sc. Sanja Klempić Bogadi e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. pred. dr. sc. Darko Karić e-mail  
nasl. pred. dr. sc. Marinko Lozančić e-mail  
nasl. pred. Ivan Nađ e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vanda Babić Galić e-mail  
prof. dr. sc. Anđelko Milardović e-mail  
prof. dr. sc. Roko Mišetić e-mail  
prof. dr. sc. Darko Žubrinić e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tado Jurić e-mail  
izv. prof. Mirjana Milićević e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Jadranka Polović e-mail  
doc. dr. sc. Ozana Ramljak e-mail  
doc. dr. sc. Kristian Turkalj e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Demografija 1
0,0,0
1
INFO
Demografija 2
0,0,0
2
INFO
Demografija hrvatskoga otočnoga prostora
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demografske baze podataka
0,0,0
4
INFO
Demografske mjere i modeli
0,0,0
2
INFO
Demografske projekcije i simulacije
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998.
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demografski teorijsko-metodološki koncept
0,0,0
6
INFO
Ekonomika rada
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
0,0,0
3
INFO
Geopolitika i geostrategija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
GIS-analiza stanovništva
0,0,0
3
INFO
Globalna strategija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati u Australiji i Novom Zelandu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati u Bosni i Hercegovini
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati u Južnoj Americi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati u Sjevernoj Americi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
0,0,0
3
INFO
Hrvatske manjinske zajednice
0,0,0
2
INFO
Hrvatski iseljenički mediji
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski kulturni turizam
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski velikani u iseljeništvu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
0,0,0
3
INFO
Hrvatsko političko iseljeništvo
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Identitet moliških Hrvata
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Integracija Hrvatske i iseljeništva
0,0,0
5
INFO
Integrativna bioetika
0,0,0
4
INFO
Javni sustavi i stanovništvo
0,0,0
2
INFO
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
1,0,0
3
INFO
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1
INFO
Migracije mladih visokoobrazovanih
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Novi koncept države
0,0,0
4
INFO
Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu
0,0,0
6
INFO
Osnove matematike u demografiji
0,0,0
1
INFO
Osnove statistike u demografiji
0,0,0
1
INFO
Populacijska politika
0,0,0
5
INFO
Povijesna demografija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
0,0,0
4
INFO
Prostor i stanovništvo
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Računalni programi u demografiji
0,0,0
3
INFO
Stanovništvo Europe
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Stanovništvo Hrvatske
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Suvremene međunarodne migracije
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Teorija migracija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Terenska nastava 1
0,0,0
6
INFO
Tipologija iseljavanja
0,0,0
2
INFO
Tranzicija, država, dijaspora
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Znameniti Hrvati u svijetu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Milardović, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Račić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Mišetić, R.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Milićević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Populacijska politika (226640)
Akrap, A.
0,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu (226645)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Terenska nastava 1 (226646)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30T)
6 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Milardović, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Račić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Mišetić, R.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Milićević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Populacijska politika (226640)
Akrap, A.
0,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803) *
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu (226645)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Terenska nastava 1 (226646)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30T)
6 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Demografija hrvatskoga otočnoga prostora (239761)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografske projekcije i simulacije (253372) *
Akrap, A.
0,0,0
30
(15P+15PK)
4, 5, 6 INFO
2.0 Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998. (239760) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (253374) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Račić, M.
0,0,0
30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Prostor i stanovništvo (253803)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic