Demografski aspekti srbijanske agresije na Hrvatsku 1990.-1998.
Šifra: 239760
ECTS: 2.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- razviti kod studenata spoznaju o zbivanjima u razdoblju 1990.-1998. s demografskoga aspekta u okviru teorijskoga poimanja stanovništva
- osposobiti studente razlikovanju agresije, građanskoga rata, okupacije, vojnoga udara i slično i posebno demografskih posljedica agresije na RH
- upoznati studente o značenju ratne demografske destrukcije u prostornim procesima, odnosima i sigurnosnim pitanjima
- osposobiti studente u otkrivanju, prepoznavanju i definiranju različitosti poimanja i pojašnjavanja agresije na RH
- osposobiti studente za samostalan znanstveno-istraživački rad vezan za spoznavanje istine o agresiji na RH
- osposobiti studente za primjenu standardnih i posebnih metoda i tehnika u istraživanjima demografskih uzroka i posljedica agresije na RH
- objasniti studentima specifičnosti granskih metodologija razmatranja agresije na RH
- upoznati studente s razvojem svjetskoga i hrvatskoga mišljenja o agresiji na RH
- razviti kod studenata primjenu demografskih projekcijskih metoda vezanih za izravne i neizravne ratne gubitke
- objasniti studentima ratnu uvjetovanost na kasnije demografske procese i trendove
- osposobiti studente za razumijevanje, pojašnjavanje i predviđanje budućih demografskih pitanja, kretanja, uvjetovanosti i posljedica uvjetovanih agresijom na RH

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Znanja, sposobnosti i vještine: Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje
Teorijskoga i metodološkoga koncepta i sustava razmatranja demografskih uzroka i posljedica srbijanske agresije na RH
Povijesnih zakonitosti koje su uvjetovale agresiju na RH
Logike i sigurnosne organizacije prostora obrane RH
Općih i posebnih metodoloških pristupa pojašnjavanju agresije
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda razmatranja agresije
Demografskih struktura prije i nakon agresije na RH
Prostornih procesa, veza, odnosa i modela u relaciji agresija - demografski procesi
Strateške važnosti obrane od agresije za kasniji demografski razvoj Hrvatske
Društvenih (civilizacijskih) poimanja i vrjednovanja posljedica agresije na RH
Reda veličine uvjetovanosti demografskih pokazatelje na tijek agresije
Korelacije demografskih prije ratnih zbivanja i pokretanja agresije na RH
Materijalizacije ratnih razaranja tijekom agresije na RH
Općega i regionalnoga poimanja povijesnih i ostalih okolnosti agresije
Regionalnoga, prostornoga i društvenoga planiranja nakon završetka agresije na RH
Funkcionalne i sigurnosno održive organizacije prostora u okvirima posebnoga rata protiv Hrvatske
Značenja znanstvenoga pristupa tumačenju demografske uvjetovanosti agresije

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje poslijeratnih modela obnove
Uočavanje i razrješavanje javnoga nesklada o agresiji
Tumačenje, raspravljanje i objašnjavanje relevantnih demografskih prostornih procesa, veza, odnosa i modela tijekom agresije na RH
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja, pojašnjavanja i javnoga ekspliciranja znanstvenoga pristupa vezanoga za agresiju na RH

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje prostorne logike u terenskom radu uz primjenu znanstvene tehnologije pri razmatranju agresije na RH
Kartiranje demografskih sadržaja, procesa, veza i odnosa vezanih za agresiju na RH
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja zbivanja tijekom agresije na Hrvatsku
Primjena kartografskih metoda i projekcija u razmatranju, pojašnjavanju i prenošenju zakonitosti oko agresije na RH
Primjena GIS-a u metodološkom i tehničkom smislu kod rješavanja zadataka.

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata stručnoga opsega

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Znanja, sposobnosti i vještine; Razmatranje, razumijevanje i spoznavanje:
Demografskoga teorijskoga i metodološkoga koncepta primjenjiva na istraživanje agresije na RH
Logike i funkcionalne organizacije obrane RH
Primjenu misaonih, grafičkih, kartografskih, računskih i ostalih metoda u razmatranju procesa, veza, odnosa i modela vezanih za agresiju na RH
Strateške važnosti pojašnjavanja i otkrivanja istine o agresiji u konceptu razvoja hrvatskoga društva
Općega i regionalnoga prihvaćanja stvarnih zbivanja

Misaone sposobnosti i vještine
Uočavanje, definiranje, rješavanje i prognoziranje kasnijih demografskih promjena
Uočavanje i razrješavanje javnoga nesklada oko ključnih pitanja vezanih za agresiju na RH
Sposobnost pismenoga i usmenoga razmatranja i pojašnjavanja problematike

Praktične sposobnosti i vještine
Razumijevanje geoprostorne, demografske i agresorske logike
Kartiranje sadržaja, procesa, veza i odnosa vezanih za agresiju na RH
Primjena relevantnih računskih i grafičkih metoda u postupku razmatranja i pojašnjavanja

Operativne sposobnosti i vještine
Samostalno pretraživanje i selektiranje literature i izvora podataka
Izrada prijedloga istraživačkoga zadatka
Izrada istraživačke studije ili elaborata

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Geografski, demografski i sigurnosno-teorijski koncept
2. Demografski pokazatelji i trendovi prije agresije
3. Osnovni uzroci pokretanja agresije na RH
4. Priprema, organizacija i strateški interes vojnoga napada na Hrvatsku
5. Agresija na Hrvatsku - borba za teritorij i njegov potencijal
6. Tijek agresije i prisilne migracije
7. Okupacija, destrukcija i planska destabilizacija
8. Prognanici, izbjeglice i raseljene osobe
9. Demografske posljedice okupacije; demografska destrukcija i najava budućnosti
10. Oslobađanje Hrvatske i odlazak Srba
11. Područja posebne državne skrbi
12. Program povratka
13. Nacionalni program demografskoga razvoja
14. Haaška proturječja
15. Zaključna razmatranja; agresija na Hrvatsku - inicijalni zamah depopulaciji
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic