Izborni sustavi
Šifra: 238021
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja i razvijanje spoznaja o izbornim zakonitostima, sustavima i modelima.
Razmotriti zakonitosti hrvatskih nacionalnih i lokalnih izbora te izbora za europski parlament i njihovih refleksija na uređenost hrvatskoga političkoga sustava i društva.
Pokazati i potvrditi primjenu demokratskih standarda na izborima u Hrvatskoj.
Usporedbom hrvatskoga izbornoga sustava i izbornih sustava europskih zemalja razvijene demokracije spoznati potrebu za usklađivanjima.
Povući korelaciju između izbornoga sustava i ukupnoga razvoja Hrvatske.
Upoznati studente s izbornim jedinicama i načinima njihovog izdvajanja.
Ukazati na posebnost hrvatskih izbornih jedinica, osobito 11. i 12. izborne jedinice.
Uočiti postojeći nesklad između izbornih jedinica i demografskih uvjeta njihova izdvajanja.
Upoznati studente s potrebom usklađivanja biračkoga popisa sa stalnim stanovništvom u Hrvatskoj.
Razviti kod studenata sposobnosti znanstvenoga pristupa izborima, projekcijama, potencijalima i vjerojatnostima.

Programskim ishodima spoznaje predmet će pridonijeti svojim sadržajnim novinama i metodološkim pristupom razmatranja populacije kao najvažnijega izbornoga čimbenika.
Studenti će po napisanom seminaru, obrani pred studentima osnovnih pretpostavki iz seminara i položenim kolokvijem i pismenim ispitom razviti spoznaju o važnosti stanovništva i iseljeništva u procesu ukupnog razvoja Hrvatske.
Kroz izborne će se sustave i modele potvrditi potreba uključivanja hrvatskoga iseljeništva u društveni, gospodarski, akademski i politički život Hrvatske.
Studijskim pristupom izbornoj problematici studenti će razviti sposobnosti uočavanja, definiranja i planiranja općih razvojnih zakonitosti u Hrvatskoj.
Predmetni će sadržaj i pristup bitno omogućiti studentima uključivanje u demografska i iseljenička projiciranja i modeliranja.
Poznavanje i primjena izborne geografije kao nove znanstvene discipline u interdisciplinarnim područjima omogući će jasnije razumijevanje postavljanja novoga koncepta države.

Uspješnim praćenjem i studiranjem kolegija studenti će razviti:
1. osnovna znanja o izbornim sustavima i modelima, odnosno o skupu pravila koji definiraju izborne procese
2. sposobnost razumijevanja izbornih procesa: utvrđivanje izbornih jedinica; izbornoga nadmetanja, glasovanja i preračunavanja glasova u mandate,
3. znanja o važnosti izbornih sustava kao temeljnih elementa predstavničkih demokracija
4. spoznaju o važnosti uspostave pravednoga izbornoga sustava za demografski, gospodarski, kulturni i drugi oporavak Hrvatske
5. znanja o političkom sustavu, izbornim modelima i ustavnopravnom poretku Republike Hrvatske
6. osnovna znanja o najvećim političkim sustavima i izbornim modelima u svijetu
7. sposobnost pojašnjenja osnovnoga pristupa, načela i principa demokratskih izbornih sustava i modela
8. spoznaju o potrebi uključivanja hrvatskoga iseljeništva u politički život Hrvatske i
9. potrebu u stalnom analitičkom pristupu u službi poboljšanja izbornoga sustava radi ukupnoga razvoja Hrvatske.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje
2. Osnove izbornih sustava, modela i izbornih jedinica
3. Razmjerni izborni politički sustavi i sustavi apsolutne i relativne većine
4. Mješoviti izborni sustavi
5. Izborni sustav u Republici Hrvatskoj
6. Hrvatske izborne jedinice
7. Hrvatsko iseljeništvo i izbori u Hrvatskoj
8. D'Hondtova metoda i pretvaranje glasova u mandate
9. SainteLaguëova metoda i pretvaranje glasova u mandate
10. Hrvatske izborne posebnosti
11. Izborni sustavi Europske unije i obje Amerike
12. Demografske promjene i izborna usklađivanja
13. Gallagherov pokazatelj (prikaz stupnja nerazmjernosti izbornih sustava i modela)
14. Simulacija izbora i izbornih rezultata
15. Vrjednovanje kolegija
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

    Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic