Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat
Šifra: 238018
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: doc. dr. sc. Wollfy Krašić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s osnovnim uzrocima, tijekom i posljedicama Domovinskoga rata te u tom kontekstu razviti svijest o svim vrstama doprinosa koje je hrvatsko iseljeništvo dalo za obranu Hrvatske i Bosne i Hercegovine od srbijanske oružane agresije

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Razumjeti uzroke rata i ratnih događanja te kriterija na temelju kojih se mogu pouzdano prepoznavati uloge koje su u ratu imali institucijske akteri i pojedine osoba.
Studenti će istovremeno biti osposobljeni za početak samostalnoga znanstvenoistraživačkoga rada na arhivskoj građi koja se odnosi na Domovinski rat.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
Stjecanje sustavnih znanja o uzrocima, tijeku događanja i posljedicama rata.
Stjecanje znanja o ulozi i različitim vrstama doprinosa hrvatskoga iseljeništva obrani hrvatske od srbijanske oružane agresije.
Razumijevanje da se Hrvatska bez zajedništva i suradnje s hrvatskim iseljeništvom najvjerojatnije ne bi uspjela obraniti, a u svakom slučaju pretrpjela bi daleko veća stradavanja ljudi i materijalnih dobara.
Osviještenost o dobrobiti i korisnosti koje nosi socijalna solidarnost i zajedništvo.
Ustrajniju motiviranost za djelovanjima koja će i kod drugih osoba poticati usmjerenost na postupanja za opće dobro.
Stjecanje znanja o pronalaženju i radu na izvornom arhivskom gradivu.
Stjecanje strukovnih vještina za samostalno istraživanje Domovinskoga rata, hrvatskoga iseljeništva i drugih tema iz suvremene povijesti u iseljeništvu i domovini.

Opis sadržaja predmeta:
1. Operativne pripreme srbijanskoga institucijskoga sustava (od akademske razine do oružanih postrojbi) za provođenje agresije na susjedne države, radi okupacije i pripajanja njihovih teritorija.
2. Nasilno ukidanje autonomije Kosova i Vojvodine te postavljanje prosrbijanske vlasti u Crnoj Gori.
3. Raspad saveznoga jugoslavenskoga institucijskoga sustava.
4. Razoružavanje hrvatske Teritorijalne obrane između dva izborna kruga te pokretanje tzv. puzajuće oružane agresije na Hrvatsku.
5. Herojska obrana Hrvatske u ljeto i jesen 1991. godine.
6. Dragovoljstvo i Bedem ljubavi u Hrvatskoj.
7. Ključno vojničko, političko i simboličko značenje Vukovarske bitke.
8. Proces međunarodnoga priznanja hrvatske državne samostalnosti: od referenduma do punopravnoga članstva u Ujedinjenim nacijama.
9. Hrvatske osloboditeljske operacije i ključna pomoć Hrvatske u obrani Bosne i Hercegovine.
10. Međunarodna zajednica spašava agresora te nameće nepravedni mir i izokreće istinu o ratu.
11. Srbijanski ratni zločini u Hrvatskoj, procjena izravne i razvojne ratne štete u Hrvatskoj
12. Demografske posljedice srbijanske oružane agresije na Hrvatsku.
13. Materijalna i lobistička uloga hrvatskoga iseljeništva u obrani Hrvatske
14. Hrvatski iseljenici - dragovoljci branitelji
15. Hrvatska budućnost između domovine i imovine; nekomu metak a nekomu imetak.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

3. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic