Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
mag. psych. Lea Andreis srijeda, 14.30 - 15.30 e-mail 207
mag. psych. Ida Dukić e-mail  
mag. psych. Jelena Flego Utorkom 13.00-14.00h, soba 207 e-mail  
mag. psych. Katarina Jelić Četvrtak, 14:20-15:50h {"1":"Asistentica","2":"Teaching assistant"} e-mail 206
mag. psych. Dora Korać Utorak, od 13:00 do 14:00 sati e-mail  
mag. psych. Ana Petak 245-7620 7620 Ponedjeljak: 11:00-12:00h 2. kat, soba 206   {"1":"Asistent","2":""} e-mail 206
mag. psych. Klara Saganić 245-7655 Trenutno je na rodiljnom dopustu e-mail Knjižnica S2
mag. psych. Valentina Žitković e-mail  
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
v. pred. Lucijan Šupljika Gabelica srijedom 13.30 do 14.30 Kampus Borongaj, glavna zgrada HS-a, soba 116 e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković 245-7620 7620 petkom od 11 do 12 sati i prema prethodnom dogovoru putem e-maila e-mail  
izv. prof. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić 245-7619 7619 Ponedjeljkom, 13:00 - 14:00 sati {"1":"Docent","2":"Assistant professor"} e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dario Vučenović Utorak, 14:30 - 15:30 {"1":"Pro\u010delnik Odsjeka za psihologiju","2":"Head of the Department of psychology"} e-mail 207
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Vanja Kopilaš utorkom od 10:00-11:00 sati,  uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail e-mail 206
doc. dr. sc. Jelena Maričić    utorkom od 16.00 do 17.00 h {"1":"","2":""} e-mail  
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac Na rodiljnom dopustu. e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
mag. psych. Marija Džida e-mail  
mag. Nenad Jakšić e-mail  
mag. psych. Eta Krpanec e-mail  
Mateo Kruljac e-mail  
mag. psych. Ivana Kuzman e-mail  
mag. psych. Ivana Mostarac e-mail  
dr. med. Tin Luka Petanjek e-mail  
Matija Vid Prkačin e-mail  
mag. psych. Ana Raguž Šutalo e-mail  
mag. psych. Iva Tadić e-mail  
dr. sc. Danijela Žakić-Milas e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Srećko Gajović e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek e-mail  
prof. dr. sc. Gorka Vuletić e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nadica Buzina e-mail  
doc. dr. sc. Iva Černja Rajter e-mail  
doc. dr. sc. Natalija Ćurković e-mail  
doc. dr. sc. Zlatica Kozjak Mikić e-mail  
doc. dr. sc. Igor Marinić e-mail  
doc. dr. sc. Anđelko Vidović e-mail  
doc. dr. sc. Domagoj Vidović e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Petrana Brečić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Renata Glavak Tkalić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza e-mail  
izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter Po dogovoru na e-mail e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ines Sučić 01/ 4886 819 Prije i nakon održavanja nastave  e-mail Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Toni Babarović e-mail  
prof. dr. sc. Josip Burušić e-mail  
prof. dr. sc. Renata Franc e-mail  
prof. dr. sc. Iva Šverko e-mail  

naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec 014886819   Srijedom od 17.30 do 19 sati, odnosno prije i poslije predavanja ili prema dogovoru e-mailom: andreja.brajsa.zganec@pilar.hr e-mail  
prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander e-mail  
prof. dr. sc. Goran Milas e-mail  
prof. dr. sc. Boris Mlačić e-mail  

naslovni viši predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Zoran Komar e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marijana Braš e-mail  
prof. dr. sc. Ante Tvrdeić e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Konzultacije e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ana Matošić e-mail  
izv. prof. Nino Sinčić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Deskriptivna statistika
1,0,0
2
INFO
Developmental neurobiology
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Diferencijalna psihologija
0,0,0
5
INFO
Društveni menadžment
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Eksperimentalne metode
1,0,0
4
INFO
Emocije
1,1,0
5
INFO
Faktorska analiza
1,0,0
2
INFO
Forenzička psihijatrija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Forenzička psihologija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Grupni procesi i utjecaji
1,0,0
2
INFO
Inferencijalna statistika
1,0,0
3
INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
4
INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
3
INFO
Izrada psihologijskoga istraživanja
0,0,0
2
INFO
Klinička psihodijagnostika
1,0,0
1
INFO
Kognitivna psihologija
1,0,0
1
INFO
Kvalitativne metode
1,0,0
6
INFO
Mjerenje u psihologiji
1,0,0
3
INFO
Modeli analize varijance
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Motivacija
1,0,0
4
INFO
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Nasilje nad djecom i među djecom
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Neeksperimentalne metode
1,0,0
5
INFO
Neurobiologija normalnoga ponašanja
0,0,0
3
INFO
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Neurofarmakologija
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Opća psihopatologija
1,0,0
5
INFO
Osnove biološke psihologije
1,0,0
2
INFO
Osnove socijalnoga ponašanja
1,0,0
6
INFO
Osnove stanične biologije i genetike
1,0,0
1
INFO
Palijativna skrb
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Percepcija
1,0,0
1
INFO
Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
1,0,0
3, 4
INFO
Praktikum biološke psihologije
0,0,0
3
INFO
Praktikum iz istraživačkih metoda
1,0,0
6
INFO
Priprema preventivnih programa
1,0,0
3
INFO
Procjena i mjerenje ličnosti
1,0,0
3
INFO
Psihofizika i biofizika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija djetinjstva i adolescencije
1,0,0
4
INFO
Psihologija izbora zanimanja
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija komunikacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija ličnosti
0,0,0
1
INFO
Psihologija medija i masovne komunikacije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija menadžmenta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija obrazovanja
1,0,0
2
INFO
Psihologija odrasle dobi i starenja
1,0,0
5
INFO
Psihologija oglašavanja
0,0,0
3, 4
INFO
Psihologija ovisnosti
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija pamćenja
1,0,0
3
INFO
Psihologija ponašanja u organizaciji
1,0,0
1
INFO
Psihologija rada
1,0,0
6
INFO
Psihologija spolnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija športa i vježbanja
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Psihologija učenja
1,0,0
4
INFO
Psihologijska etika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Psihološko savjetovanje
1,0,0
3
INFO
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću
1,0,0
3, 4
INFO
Psihoterapijski pravci
1,0,0
2
INFO
Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Rad s grupama
0,0,0
3, 4
INFO
Razvojne poteškoće djece i mladih
0,0,0
3, 4
INFO
Razvoj u društvenom kontekstu
0,0,0
3
INFO
Regresijska analiza
1,0,0
1
INFO
Socijalna spoznaja i percepcija
1,0,0
1
INFO
Specifična psihopatologija
1,0,0
6
INFO
Stres i psihotrauma
1,0,0
3, 4
INFO
Studentska praksa
1,0,0
3, 4
INFO
Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Teorija psihologijskih testova
1,0,0
2
INFO
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
0,0,0
6
INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1
INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2
INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3
INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4
INFO
Upravljanje ljudskim potencijalima
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Uvod u kliničku psihologiju
1,0,0
6
INFO
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u razvojnu psihologiju
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u socijalnu psihologiju
1,0,0
5
INFO
Uvod u znanstvenoistraživački rad
1,0,0
1
INFO
Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju
0,0,0
3
INFO
Vještine u pružanju psihološke pomoći
1,0,0
3, 4
INFO
Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Zdravstvena psihologija
1,0,0
3
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS