Prijediplomski studij filozofije i kulture (dvopredmetni)

Odsjek za filozofiju

Prijediplomski sveučilišni studij filozofije i kulture izvodi se isključivo kao dvopredmetni studija izvodi se kao redoviti dvopredmetni studij u kombinaciji s još jednim studijem Fakulteta hrvatskih studija (demografijom, kroatologijom, komunikologijom, povijesti ili sociologijom). Svrha je studija filozofije i kulture stjecanje što je moguće širega, temeljitijega i potpunijega razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stajališta, vjerovanja i teorija različitim područjima ljudskoga djelovanja i istraživanja. Preddiplomskim studijem filozofije i kulture stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. Preddiplomski studij filozofije i kulture traje tri godine, odnosno šest semestara.

Uz prethodno navedene kompetencije, studij filozofije i kulture potiče studente da uvijek iznova postavljaju nova pitanja o smislu čovjekova života te im omogućuje da razviju sposobnost samostalnoga kritičkoga promišljanja svijeta oko sebe. Tijekom studija studenti će se upoznati i s osnovnim temama i problemima filozofije te će stječi osnovna znanja iz antičke, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije i kulture te temeljnih filozofskih disciplina poput metafizike, epistemologije, etike, estetike, logike, filozofije kulture, socijalne i političke filozofije, filozofije povijesti i filozofije jezika te se upoznaju s poviješću hrvatske filozofije.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička filozofija (214822)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405) *
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990) *
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405)
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik
=> Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2 INFO
5.0 Latinski jezik (185332)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990)
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Logika 2 (214825)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS FIL (17084) : Izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za DVP Studij filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456) *
Smiljanić, V.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531) *
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390)
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081) *
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101)
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405) *
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990) *
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika (214834)
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS FIL (17084) : Izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za DVP Studij filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188) *
Džinić, I.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192) *
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Globalna strategija (226637) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638) *
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Smiljanić, V.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464) *
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079) *
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390) *
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101) *
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087) *
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405)
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990)
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Epistemologija (214836)
Čuljak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405) *
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Estetika (270223)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405)
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička filozofija (214822)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405) *
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990) *
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405)
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik
=> Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2 INFO
5.0 Latinski jezik (185332)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990)
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Logika 2 (214825)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS FIL (17084) : Izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za DVP Studij filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456) *
Smiljanić, V.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531) *
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390)
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081) *
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101)
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Wittgenstein: Filozofska istraživanja [Filozofija jezika] (85405) *
Janović, T.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990) *
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika (214834)
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS FIL (17084) : Izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za DVP Studij filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188) *
Džinić, I.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192) *
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Globalna strategija (226637) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638) *
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse (188076)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Smiljanić, V.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464) *
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079) *
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390) *
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101) *
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087) *
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije i kulture
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Explaining Social Behavior (200595) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Filozofski temelji govora o Bogu (213956) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sloboda volje (239764) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Starija hrvatska filozofija (227467) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120