Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit
Šifra: 213955
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Stecanje znanja i uvoda u aktualne prijepore o poimanju kulture u različitim znanstvenim disciplinama s fokusom na odnos kulture, kolektiva i globalizacije
Stjecanje znanja o različitim teorijama kulture i odnosu pojedinca, kolektivnoga identiteta i nacionalne kulture
Upoznavanje rasprave o dominantnoj kulturi (njem. Leitkultur) u zemljama njemačkoga govornoga područja kao primjeru primjene teorijskoga prijepora o pojmu nacionalne kulture ili identiteta u uvjetima globalizacije
Spoznavanje različitosti i pluralizacije kao nove društvene realnosti i senzibilizacija za različitost
Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet
Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima (čitanje i slušanje) te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima (govorenje i pisanje) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Prosuđivati interdisciplinarno i uvažavati različite znanstvene metodologije i poglede na posebna pitanja i probleme.
Prepoznati interdisciplinarni karakter filozofije i njezine relevantnosti za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti.
Samostalno vrjednovati i kritički analizirati jednostavnije filozofske tekstove.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Sposobnost kritičkoga razumijevanja i procjene granica i mogućnosti različitih teorija o kulturi
Sposobnost pozicioniranja aktualnih prijepora o pojmu kulture u suvremenoj raspravi o pojmu kulture
Sposobnost razvoja kriterija za kulturnoteorijsko poimanje i prosudbu aktualnih društvenih rasprava o raspadu i transformaciji nacionalnih kultura u doba globalizacije
Jačanje analitičkih sposobnosti za primjenu i provjeru teorija o kulturi u svrhu poimanja razvojnih trendova u društvu

Opis sadržaja predmeta
1. Što je kultura - uvod u različite koncepte i teorije o kulturi
2. Kultura kao orijentacijski sustav:Thomasov koherencijski model I
3. Kultura kao orijentacijski sustav: Thomasov koherencijski model II
4. Sustav nacionalnih kulturnih standarda. primjeri primjene
5. Kritika koherencijskoga modela
6. Transkulturna društva i raspad nacionalnih kultura: Welschova teorije kulture
7. Globalizacija načina života i hibridizacija kultura: primjeri primjene
8. Kritika modela transkulturnosti
9. Hansenov kohezijski model:multikolektivnost i nacija I
10. Hansenov kohezijski model: multikolektivnost i nacija II
11. Primjeri primjene: multikolektivni identiteti u svakodnevnom životu
12. Granice i mogućnosti kohezijskih modela kulture
13. Teorije kulture i društvo::asprava o dominantnoj kulturi na njemačkom govornom području I
14. Teorije kulture i društvo:rasprava o dominantnoj kulturi na njemačkom govornom području II
15. Teorije kulture i društvo:Vodič za izbjeglice (Refugee Guide)
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic