Iliri
Šifra: 213990
ECTS: 3.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Ciljevi predmeta su kroz posebnosti kulturološki karakterističnih razvojnih procesa, uvjetovanih izraženim autohtonim supstratom i snažnim regionalnim utjecajima, izraženim na prostoru Balkana, definirati Ilire, ukazati na njihovu etnogenezu, teritorijalnu rasprostranjenost i vremenski okvir, od ranih prapovijesnih razdoblja brončanoga i željeznoga doba do antike.
Ciljevi će se ostvarivati kroz analizu primarnih i sekundarnih izvora, literarnih djela, arheoloških lokaliteta i građe, te prikaz povijesnih okolnosti, društvenih odnosa, gospodarskih kretanja i kulturnih utjecaja.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi
Stjecati i povezivati saznanja na primjeru složenih promjena proizašlih iz određenih povijesnih, društvenih i gospodarskih procesa i kulturnih
kretanja koji su se kroz dugi vremenski period prelamali na hrvatskom kulturnom prostoru.
Vrjednovati povijesne činjenice i procese nacionalne, europske i svjetske povijesti te njihove problematike interpretiranja.
Interpretirati i vrjednovati historiografski tekst.
Prepoznati interdisciplinarni karakter povijesti i njezinu relevantnost za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrijednosti.
Očekivana akademska postignuća na razini predmeta
Steći osnovna znanja o značaju i ulozi Ilira; spoznati prostorni okvir, njihovu etnogenezu i podrijetlo.
Steći elementarna znanje o specifičnim uvjetima povijesnih kretanja Ilira.
Upoznati društvene odnose; elemente državnosti; vojnu hijerarhiju, gospodarske okolnosti i pomorsku tradiciju Ilira.
Steći predodžbu o kulturnim prilikama kod Ilira, međusobnim utjecajima, odnosima i mogućim sažimanjima.
Skrenuti pozornost na bogatu materijalnu ostavštinu prepoznatljivu kroz sve faze povijesnoga tijeka od prapovijesti do velike promjene-rimskoga utjecaja u ilirske prostore.
Upoznati kulturu ilirskoga življenja i tradiciju graditeljstva.
Ukazati na elemente ilirske duhovnosti, vjerovanja i kult mrtvih.

Opis sadržaja

1. Uvodno predavanje. Upoznati studente s ciljevima predmeta, ukazati na vremenske i prostorne odrednice Iliri
2. Skrenuti pozornost na važnost primarnih i sekundarnih izvora, na Ilire u mitologiji i djelima antičkih autora
3. Ukazati na pitanja vezana za ime i matične teritorije Ilira (Ilyrii proprie dicti ili Iliri u užem smislu)
4. Iliri, Kelti i etničke zajednice; Japodi, Liburni, Histri
5. Delmati, Autarijati, Dezidijati
6. Ardijeji, Daorsi, Plereji -specifični odnosi i međusobne veze
7. Društvo, plemstvo, vojna aristokracija
8. Ilirsko kraljevstvo; dinastije i vladari
9. Kontakti s visokorazvijenim civilizacijama sredozemnoga svijeta
10. Gospodarstvo; pomorstvo, trgovišta, trgovački putovi, razmjena roba; gusarstvo
11. Jezik, materijalna kultura; graditeljstvo i rani urbanizam
12. Umjetnost
13. Ilirska numizmatika
14. Duhovnost; religija, kult, pogrebni običaji
15. Rimsko osvajanje Ilirika
Ishodi učenja:
Literatura:
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic