Prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu

Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski

E-adresa: karijera@hrstud.hr

 

Prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu: 

 • vodi i razvija sustav strateškoga planiranja zapošljivosti studenata;
 • upravlja sustavom razvijanja i pružanja usluga profesionalnoga usmjeravanja studenata;
 • skrbi o sustavu pomaganja studentima u definiranju odgojno-obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada i aktivnom povezivanju visokoga obrazovanja i tržišta rada;
 • koordinira i razvija sustav osposobljavanja, usmjeravanja i savjetovanja radi bolje zapošljivosti nakon završetka studija;
 • usmjerava rad savjetnika radi pomaganja studentima i diplomantima u ostvarivanju njihovih karijernih ciljeva;
 • usklađuje i razvija sustav pružanja potpore u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju te povezivanju interesa studenata i poslodavca radi promicanja većega i bržega zapošljavanja,
 • prati zapošljavanje studenata Fakulteta nakon diplomiranja i općenito skrbi za alumne;
 • vodi rad Savjetovališta radi unaprjeđenja kvalitete života, karijernoga razvoja i pružanja savjetodavne pomoći i potpore studentima i zaposlenicima Fakulteta u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama, priređivanja edukativnih radionica;
 • potiče cjeloživotni proces formalnoga, neformalnoga, namjernoga i nenamjernoga stjecanja znanja zaposlenika, studenata, nastavnoga i znanstvenoga osoblja Fakulteta tijekom cijeloga njihova života;
 • brine se o praćenju, unaprjeđenju, održivosti postojećih i uvođenju novih programa cjeloživotne naobrazbe na Fakultetu;
 • koordinira stalno usavršavanje zaposlenika i otvaranje Fakulteta široj društvenoj zajednici popularizacijom znanosti i pružanjem oblika slobodnoga učenja;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i drugim općim aktima i po dekanovoj povjerbi;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Zadnja promjena: 1. listopada 2021.

 


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic