Naš tim
    
 
 
            doc. dr. sc. Iva Ivanković, mag. logoped.
 
Diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala u polju pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je stručni ispit za stručnog suradnika logopeda u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojem je radila dvanaest godina te ujedno bila mentorica pripravnicima logopedima pri polaganju stručnih ispita. Završila je opći verbotalni seminar I. i II., seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama s komunikacijskim teškoćama te seminar za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne (DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden). Stručno i znanstveno područje rada usmjereno je na pedagogiju uključivosti, metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, didaktiku te višejezičnost. Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
                                         
 
                                            
Dunja Jurić Vukelić, mag.psych, karijerna savjetnica

Diplomirala psihologiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Studentica je poslijediplomskoga doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Savjetodavnim radom s djecom i adolescentima bavila se u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i u Savjetovalištu za mlade Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. U skladu sa savjetodavnim interesima usmjerenima na područja zdravstvene psihologije, odgoja i obrazovanja, polaznica je edukacija iz palijativne medicine i karijernog savjetovanja.
 
 
 
    Lea Andreis, mag.psych., karijerna savjetnica
 
Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, prije kojeg je studirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno studira na poslijediplomskom doktorskom studiju iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž odradila je u području upravljanja ljudskih potencijala, nakon kojeg je nastavila raditi u istom području u farmaceutskoj i ICT industriji. Volontirala je u Psihološkom centru Sever, na Plavom telefonu i u organizaciji MassChallenge Switzerland te je radila kao asistentica u nastavi u OŠ Matka Laginje. U nastavku profesionalne karijere radila je u području marketinga, digitalnog marketinga, konzaltinga, lokalizacije, koordinacije i odnosa s javnošću u inozemnim i hrvatskim kompanijama, a 2019. izabrana je u zvanje i na radno mjesto asistentice na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

 

        Klara Saganić, mag. psych.
 
Završila je studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Ima iskustvo provođenja preventivno-socijalizacijskih radionica za djecu te psiholoških radionica za studente i opću populaciju na razne teme (asertivnost, suočavanje sa stresom, upravljanje emocijama, osobine ličnosti). Od 2020. g. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija. Istraživački interesi su joj u području socijalne psihologije, psihologije romantičnih odnosa i obitelji te moralnosti. Trenutno studira na poslijediplomskom sveučilišnom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članica je sekcije za povijest psihologije Hrvatskog psihološkog društva.

 

 

             
 
 
 
    
 
 
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS