O znanstvenoj produkciji zaposlenika Hrvatskih studija 2009.-2013.

Zaposlenici Hrvatskih studija u posljednjih su 5 godina objavljivali znanstvene članke u istaknutim međunarodnim časopisima, uključujući sljedeće časopise uvrštene u bazu Current Contents:

 • Chronobiology International (PSI) [IF 4,35]
 • Classical Quarterly (FIL)
 • Collegium Antroplogicum (KOM, PSI) [IF 0,61]
 • Developing World Bioethics (FIL) [IF 0,833]
 • Društvena istraživanja (SOC, PSI, NAS) [IF 0,15]
 • Ethical Perspectives (FIL)
 • Industrial Management and Data Systems (KOM) [IF 1,674]
 • Journal of Biosocial Science (SOC) [IF 0,95]
 • Journal of Crosscultural Psychology (PSI) [IF 1,547]
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (PSI) [IF 3,03]
 • Journal of Happiness Studies (PSI) [IF 1,462]
 • Journal of Neurosurgical Anesthesiology (PSI) [IF 1,667]
 • Medicine, Health Care and Philosophy (FIL) [IF 0,91]
 • Personality and Individual Differences (PSI) [IF 1,807]
 • Phronesis (FIL)

Neki od najvažnijih znanstvenih članaka za Hrvatske studije u periodu od 2009. do 2013. godina su sljedeći:

 • Jurišić, Jelena (KOM), kautorica članka “Covert advertising as inadmissible presentation of information”, Industrial Management and Data Systems 114 (2013).
 • Demo, Šime (LAT), “ Time for a revision? The syntax of the simple sentence in Latin Grammar, by Gortan et al.”, Systasis 20 (2012).
 • Pavić, Dario (SOC), autor članka “Factors Affecting Sex Ration at Birth in Croatia 1998–2008”, Journal of Biosocial Science 44 (2012), 357–364.
 • Bracanović, Tomislav (FIL), autor članka “Respect for Cultural Diversity in Bioethics. Empirical, Conceptual and Normative Constraints”, Medicine, Health Care and Philosophy 14 (2011), 229–236.
 • Gregorić, Pavel (FIL), autor članka “Aristotle's 'Common Sense' in Doxographic Tradition”, Oxford Studies in Ancient Philosophy 40 (2011), 111-131.
 • Tomorad, Mladen (POV), “Shabtis from the Archaeological Museum in Zagreb (Croatia): A Typological Study”, Advances in Egyptology 2 (2011), 109-134.
 • Vurnek Živković, Maja (PSI), koautorica članka “Psychological Burden of Anogenital Warts”, Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology 23/9 (2009), 1035–1038.
 • Hromatko, Ivana i Butković, Ana (PSI), jedine koautorice članka “Sensation Seeking and Spatial Ability in Athletes: an Evolutionary Account”, Journal of Human Kinetics 21 (2009), 5–13.
 • Tafra, Branka i Košutar, Petra (KRO), jedine koautorice članka “Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku”, Suvremena lingvistika 67 (2009), 87–107.
 • Grčević, Mario (KRO), autor članka “Jernej Kopitar kao strateg Karadžićeve književnojezične reforme”, Filologija 53 (2009), 1–53.

Od autorskih knjiga koje su u posljednjih 5 godina objavili zaposlenici Hrvatskih studija, mogu se izdvojiti dvije objavljene u inozemstvu:

 • Gregorić, Pavel (FIL), Aristotle on the Common Sense, Oxford University Press, Oxford, 2007, corrected paperback edition 2011.
 • Knezović, Pavao (LAT), Studij bogoslovije u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji 1860.- 1945. Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Mostar, 2012.

Također, tu su vrijedne autorske knjige i sveučilišni udžbenici objavljeni u Hrvatskoj:

 • Pranjić, Marko (OBR), Na iskonima europskoga odgoja, Matica Hrvatska, Zagreb, 2013; monografija i sveučilišni udžbenik.
 • Tafra, Branka (KRO), Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja, Hrvatski studiji, Zagreb, 2012.
 • Zgrabljić Rotar, Nada (KOM) + 4 koautora, Hrvatski medijski sustav prema UNESCO–vim indikatorima medijskog razvoja, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2011.
 • Matić, Renato (SOC), Mito i korupcija u hrvatskom društvu, Redak, Split, 2010.
 • Jembrih, Alojzije (KRO), Gregor Kapucin (Juraj Maljevac) Epska trilogija, Hrvatska kapucinska provincija Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Zagreb, 2010.

Od uredničkih knjiga koje su u posljednjih 5 godina objavili zaposlenici Hrvatskih studija, ističu se:

 • Jurišić, Jelena (KOM), Patriarche, Geoffroy, Bilandžić, Helena i Jensen, Jakob Liina, ur., Audience Research Methodologies: Between Innovation and Consolidation, Routledge, London, 2013.
 • Knezović, Pavao (LAT) i Jerković, Marko (POV), ur., Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Opus fra Petra Bakule", Hrvatski studiji, Zagreb, 2013.
 • Knezović, Pavao, (LAT) i Jerković, Marko (POV), ur., Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća", Hrvatski studiji, Zagreb, 2012.
 • Labaš, Danijel (KOM) i Polegubić, Adolf, ur., Mediji i nova evangelizacija, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt a. M., 2012.
 • Labaš, Danijel (KOM), Ciboci, Lana i Kanižaj, Igor, ur., Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije, Matica Hrvatska, Zagreb, 2011.
 • Jembrih, Alojzije, ur. (KRO), Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209.-2009.), Kajkaviana, Donja Stubica, 2011.
 • Gregorić, Pavel (FIL) & Grgić, Filip, ur., Teofrast: Metafizika, KruZak, Zagreb, 2011.
 • Čuljak, Zvonimir (FIL), ur., Zbornik radova međunarodnog simpozija “Spoznaja i interpretacija”, Institut za filozofiju, Zagreb, 2010.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic