Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika
Šifra: 234350
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Antonia Ordulj
Izvođači: doc. dr. sc. Antonia Ordulj - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pružiti suvremeni uvid u proces ovladavanja hrvatskim kao inim jezikom te osposobiti studente za samostalno izvođenje nastave hrvatskoga za neizvorne govornike.
Objasniti i prosuđivati o općenitim i specifičnim osobitostima pri ovladavanju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika.
Raspravljati o komunikacijskoj kompetenciji i razinama u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).
Analizirati osobitosti pri poučavanju promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi te leksičkih jedinica u hrvatskom kao inom jeziku.
Analizirati nastavne aktivnosti pri poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika.

Akademska postignuća (ishodi učenja) na razini programa kojima predmet pridonosi:
Iskazati, razlikovati i koristiti normu i gramatičko pojmovlje hrvatskoga standardnoga jezika.
Identificirati i objasniti posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu prema drugim jezicima.
Razumijevati i tumačiti činjenice iz hrvatske fonologije, morfologije, sintakse i leksika.
Primjenjivati jezično znanje u pisanom i usmenom općenju, na lektorskim, uredničkim i korektorskim poslovima.
Pridržavati se jezikoslovnih, pravopisnih i stilskih norma hrvatskoga jezika u akademskom i neakademskom diskursu.

Očekivana akademska postignuća (ishodi učenja) na razini predmeta:
1. Opisati i razlikovati temeljne procese pri ovladavanja inim jezikom.
2. Objasniti proces usvajanja hrvatskoga kao inoga jezika kod nasljednih govornika.
3. Izreći definiciju komunikacijske kompetencije i razlikovati razine u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
4. Objasniti i razlikovati metode poučavanja inih jezika.
5. Objasniti te raspravljati o ovladavanju padežima, glagolskim vrstama te leksičkim jedinicama na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika.
6. Ustanoviti osobitosti između prijemnih i proizvodnih vještina pri ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom.
7. Izabrati i provesti nastavne aktivnosti na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvod u nastavni plan.
2. Hrvatski kao ini jezik i nasljedni govornici.
3. Metode poučavanja stranih jezika.
4. Motivacija i strategije pri ovladavanju inim jezikom.
5. Obrada jezičnih informacija i međujezik.
6. Komunikacijska jezična kompetencija prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike.
7. Jezična razina A2 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike.
8. Jezična razina B1 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike.
9. Jezične razine B2 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike.
10. Jezične razine C1 u hrvatskom kao inom jeziku prema Zajedničkomu europskom referentnom okviru za jezike.
10. Ovladavanje padežima u hrvatskom kao inom jeziku.
12. Ovladavanje glagolima u hrvatskom kao inom jeziku.
13. Ovladavanje leksičkim jedinicama u hrvatskom kao inom jeziku.
14. Nastavne aktivnosti na nastavi hrvatskoga kao inoga jezika.
15. Usustavljivanje gradiva i vrjednovanja rada na predmetu.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Antonia Ordulj:

    utorkom od 8.30 do 9.30 i prema dogovoru uz prethodnu najavu na e-adresu aordulj@hrstud.hr

    Lokacija: Objekt 78, soba 16
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic