Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. paed. Martina Horvat e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Neven Hrvatić 385 (0)1 2457661 e-mail  
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum e-mail Zgrada knjižnice
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Sandra Car e-mail Zgrada knjižnice
doc. dr. sc. Katarina Dadić e-mail  
doc. dr. sc. Iva Ivanković e-mail OB 78/ soba 25
doc. dr. sc. Marjan Ninčević 7663 e-mail 106

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. paed. Monika Gudlin e-mail  
mag. ling. Stephane Paul Michel e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
nasl. doc. dr. sc. Dunja Jurić Vukelić 245-7611 e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivan Uldrijan e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademski engleski
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Akademski francuski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Akademski njemački
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Akademski talijanski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Alternativni odgoj i obrazovanje
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Antropologija odgoja i obrazovanja
0,0,0
2, 3, 4 prijediplomski INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
1,0,0
3, 4 diplomski INFO
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju
0,0,0
2, 3, 4 prijediplomski INFO
Didaktika
1,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
1,1,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 diplomski INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4 diplomski INFO
Filozofija odgoja
1,0,0
2, 3, 4 diplomski INFO
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Introduction to Sociolinguistics
1,1,0
1, 2, 3 diplomski INFO
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
4 diplomski INFO
Korelacijske vježbe i nastavna praksa
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Mediji u nastavi
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Medijska pedagogija
1,1,0
1, 2, 3 diplomski INFO
Medijski odgoj i obrazovanje
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 diplomski INFO
Međukulturni odgoj
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 diplomski INFO
Metodika nastave filozofije, logike i etike
0,0,0
2 diplomski INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
1,0,0
2 diplomski INFO
Metodika nastave povijesti
1,0,0
2 diplomski INFO
Metodika nastave psihologije
1,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Metodika nastave sociologije
1,0,0
2 diplomski INFO
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu
1,0,0
3, 4 diplomski INFO
Opća pedagogija
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Opća pedagogija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Pedagogija djetinjstva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 diplomski INFO
Pedagogija mladosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Pedagogija roditeljstva
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Pedagoška psihologija
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Pedagoški menadžment suvremene škole
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
1,0,0
3 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Hrvatski jezik]
1,0,0
3 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
1,0,0
3 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]
1,0,0
3 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
1,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
1,0,0
3 diplomski INFO
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
1,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Psihologija u hrvatskoj književnosti
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Razvojna psihologija
1,0,0
1 diplomski INFO
Razvojna psihopatologija
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Sociologija odgoja i obrazovanja
0,0,0
3 diplomski INFO
Strategije za aktivno učenje
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Sustavna pedagogija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
1,1,1
5 prijediplomski INFO
Školska pedagogija
1,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Terapijska pedagogija 1
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Terapijska pedagogija 2
0,0,0
1, 2, 3, 4 diplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1 prijediplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2 prijediplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3 prijediplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4 prijediplomski INFO
Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
0,0,0
3, 4 diplomski INFO
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 prijediplomski INFO
Završni rad
0,0,0
6 prijediplomski INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic