Mediji u nastavi
Šifra: 61961
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Car
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Uldrijan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija pružiti uvid u znanstvene spoznaje o odnosu djece mladih i medija, te prikazati način na koji se može podučavati koristeći masovne medije u edukativnom i nastavnom djelovanju.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Kolegij budućim nastavnicima nudi mogućnost usvajanja
- pedagoških,
- didaktičkih,
- metodičkih,
- komunikoloških, i dr. kompetencija kako na razini teorije tako i na razini prakse.
Studenti će upoznati osnove medijske pedagogije, te detaljnije medijsku didaktiku, kao i konkretnu uporabu medija u nastavi.
Kroz praktične vježbe studenti će naučiti planirati nastavne cjeline, teme i jedinice koristeći masovne medije kao nastavno sredstvo i pomagalo.
Studenti će vježbati postavljanje, planiranje i ostvarivanje ciljeva korištenja medija u nastavi.
Studenti će vježbati izvođenje nastave uz korištenje masovnih medija u nastavi.
Studenti će naučiti planirati i voditi i izvannastavne aktivnosti vezane uz uporabu medija (novinarska skupina i sl.).
Ishodi učenja
1. Prepoznati i pravilno tumačiti odnos djece mladih i medija (načine korištenja djece i mladih medijima)
2. Prepoznati i pravilno interpretirati medijski utjecaj na djecu i mlade
3. Objasniti važnost poznavanja medijske pismenosti i medijskih kompetencija
4. Prepoznati važnost medijskoga odgoja u okviru odgojno-obrazovnog procesa i razvijanja svijesti za potrebom medijskoga odgoja
5. Prepoznati funkcije medija u nastavi, diferencirati kriterije za izbor medija u nastavi i osobitosti nastavnih medija
6. Identificirati osnove novinarstva kako bi se medijima mogli koristiti na refleksivnoj i produktivnoj razini
7. Planirati korištenje masovnim medijima kao sredstvima i pomagalima u školskoj i izvanškolskoj nastavi
8. Planirati rad s učenicima na području korištenja medija u nastavi, ali ujedno i na području medijskoga odgoja
Plan nastave
Oblici pojavnosti medija u nastavi, obrazovanje medijskog pedagoga (potrebne kompetencije i predviđeni ciljevi)
Uloga medija, medijske pismenosti, medijskog odgoja i obrazovanja u današnjem životu djece i mladih
Medijski odgoj - od koncepta do školske prakse
Djeca i mediji od mitova do empirijskih otkrića (uloga medija u svakodnevnom životu i razvoju djeteta)
Mladi i mediji Od maloljetnika kao problema do problema maloljetnika
Korištenje medija u nastavi - medijska didaktika
Od događaja do vijesti - osnovne novinarske vrste i mogućnost primjene u nastavi
Podučavati auditivnim i vizualnim medijima u nastavi (od radija do fotografije)
Podučavati audiovizualnim medijima u nastavi (od filma i videa do televizije)
Podučavati televizijom - kritični gledatelji i odgoj
Novi mediji u nastavi - od računala do interneta i e-učenja
Internet i odgoj
Podučavati i s novinama novine kao didaktička pomoć, novine za djecu i mlade te školske novine u didaktici, novine u različitim predmetima
Ocjenjivanje
Redoviti dolazak na predavanja, vođenje bilježaka i sudjelovanje u raspravama na seminarskome dijelu nastave, kao i izvršavanje drugih redovitih obveza (seminarski dio nastave koncipiran je na način da se teorijska znanja o korištenju medija ostvare u praktičnome smislu, pa studenti kao obvezu dobivaju domaće zadaće koje ostvaruju individualno, ali i praktične radove koje izrađuju u skupinama, a koje na kraju semestra prezentiraju kolegama).
Polaganje ispita na osnovi zadane literature.
Studenti imaju mogućnost polagati dva pismena kolokvija.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga, str. 323-352., , , .
 2. , 2. Car, V., Turčilo, L., Matović, M. (2015), Medijska pismenost - preduvjet za odgovorne medije. Sarajevo: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, str. 19-38, 105-117, 121-138., , , .
 3. , 3. Ciboci, L., Kanižaj, I., Labaš, D. (2011), Djeca medija - Od marginalizacije do senzacije, Zagreb: Matica hrvatska, str. 11-64., , , .
 4. , 4. Malović S., Obrazovna funkcija novina (2008), u: Češi M., Barbaroša-Šikić M., Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskog jezika, Jastrebarsko: Naklada Slap, str. 165-175., , , .
 5. , 5. Miliša, Z., Tolić, M., Vertovšek, N. (2009), Mediji i mladi - prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji, Zagreb: Sveučilišna knjižara, str. 157-174., , , .
 6. , 6. Nadrljanski, M., Nadrljanski, Đ., Bilić, M. (2007), Digitalni mediji u obrazovanju, u: Seljan, S., Stančić, H. (ur.) INFuture 2007: Digital information and heritage, Zagreb: Filozofski fakultet, str. 527-537., , , .
 7. , 7. Pranjić, M. (2005), Didaktika: povijest, osnove, profiliranje, postupak, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, str. 312-320., , , .
 8. , 8. Vukić, T., Younes, I., (2015.), Televizijski program kao nastavno sredstvo u stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija, u: Medijska istraživanja, Vol. 21 No. 1, str. 79-101., , , .
 9. Medijska pismenost i informacijsko doba, Labaš, D. (2017), Medijska pismenost i informacijsko doba, u: Josić, Lj. (ur.) Zbornik Informacijska tehnologija i mediji 2016., Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu., Labaš, Danijel, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2017.
Preporučena literatura:
 1. , 1. Buckingham, D. (2000), After the death od childhood: growing up in the age of electronic media, Cambridge: Polity Press
  2. Erjavec K, (2005), Odgoj za medije: Od koncepta do školske prakse, u: Zgrabljić Rotar N., Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: MediaCentar
  3. Erjavec, K., Zgrabljić N. (2000), Odgoj za medije u školama u svijetu - Hrvatski model medijskog odgoja, u: Medijska istraživanja, 6 (2000) 1, str. 89-107
  4. Ilišin, V., Marinović Bobinac, A., Radin, F. (2001), Djeca i mediji - Uloga medija u svakodnevnom životu djece, Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Institut za društvena istraživanja
  5. Košir, M., Zgrabljić N., Ranfl, R. (1999), Život s medijima - Priručnik o medijskom odgoju za roditelje, nastavnike i učitelje, Zagreb: Doron (odabrana poglavlja)
  6. Lib, W. (2008), Modern Media in Education - Example of Didactic Movie Production, u: Informatologija, 41 (2008) 3, str. 210-213
  7. Maletić, F. (2014), Medijska pismenost, u: Malović, S. (ur.), Masovno komuniciranje, Zagreb, Golden marketing-Tehnička knjiga, Sveučilište Sjever.
  8. McMane, A., A. (2000), Newspapers in Education and Building Democratic Citizens, u: Medijska istraživanja, 6 (2000) 2, str. 105-110
  9. Miliša, Z., Tolić, M., Vertovšek, N. (2010), Mladi - odgoj za medije. Priručnik za stjecanje medijskih kompetencija, Zagreb: M.E.P. d.o.o.
  10. Miliša, Z. (ur.) (2012), Tamna strana ekrana, Varaždin: TIVA Tiskara
  11. Primorac, B., Šimeg, M., Šojat, A. (2010) Novinarstvo u školi, Zagreb, Školska knjiga
  12. Rivoltella, P. C. (2002), Internet i odgoj. Analiza pedagoških modela i smjernice za razmišljanje, u: Kateheza, 24 (2002) 3, str. 265-280.
  13. Uldrijan, I. (2011) Zašto odgajati za medije? Mediji kao "odgojitelji" u doba odgojne krize, u: Labaš, D. (ur.) Komunikacija i mediji u krizi, Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
  14. Zgrabljić Rotar, N. (2005), Mediji - Medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji, u: Zgrabljić Rotar, N., Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: MediaCentar, str. 9-43., , , .
1. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija

3. semestar
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Sandra Car:

  prema dogovoru e-mailom

   

  Lokacija: Zgrada knjižnice
 • doc. dr. sc. Ivan Uldrijan:

  prema dogovoru

  Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic