O djelatniku
Lucia Miškulin Saletović, v. pred. dr. sc.
Zvanje:viši predavač
Konzultacije:


 Petak 12:40 do 13:40, ili prema dogovoru uz prethodnu najavu e-poštom 

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Lucia Miškulin Saletović rođena je 1. srpnja 1976. godine u Vinežu u Hrvatskoj. Završila je studij germanistike i anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je i poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te izradila i obranila doktorski rad (disertaciju) pod naslovom Tekstna vrsta reklama za kozmetičke proizvode u hrvatskim i njemačkim ženskim časopisima,  čime  je 2013. godine stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije.

Radila je u školi stranih jezika Class Nardini d.o.o.o od prosinca 1998. do rujna 2003. kao nastavnica njemačkog i engleskog jezika te mentorica za praksu studentima anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Veleučilištu Vern radila je od listopada 2003. do studenog 2009., gdje je 2008. izabrana u zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika. Od 2009. godine radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2013. godine izabrana je u zvanje višega predavača, polje filologija, grana germanistika i anglistika. 2015. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija. Na Hrvatskim studijima nositelj je i izvođač predmeta Akademski engleski, Akademski njemački, Prezentacijske i govorničke vještine na njemačkom jeziku te Prezentacijske i govorničke vještine na engleskom jeziku. Suautor je, sunositelj i izvođač predmeta Introduction to Sociolinguistics te suizvođač predmeta Teorija jezika. Komentor je za diplomske radove na diplomskom studiju komunikologije. U zimskom semestru 2013. / 2014. je za predmet Teorija jezika bila je među deset najbolje ocijenjenih nastavnika na Hrvatskim studijama u studentskih anketama koje je metodom „olovka-i-papir“ provelo Sveučilište u Zagrebu. Suautor je nastavnih materijala za predmete Akademski engleski na preddiplomskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities),  za predmete Engleski jezik I/1 i Engleski jezik I/2 (English for Communication Management 1) na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment te priručnika i online materijala za njemački jezik struke za srednje škole u sektoru promet i logistika (Vollgas, Deutsch für Berufe im Bereich Verkehr und Logistik). Tajnica je i voditeljica visokoškolske sekcije Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika.

Autor je znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku te prikaza, obznana i kronika. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te okruglim stolovima. Vodi radionice stručnog usavršavanja za učitelje i nastavnike  njemačkog jezika te studente germanistike. Njezina su područja interesa strani jezik za akademske potrebe, tekstna lingvistika, jezik reklama i medija, krematonimija i forenzična lingvistika. 2014. bila je suradnica na znanstvenom projektu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Antroponimi u reklamama: semiotički pristup. Suradnik je na dvogodišnjem bilateralnom znanstvenom projektu pod naslovom Odnos teksta i slike u reklamama u tisku koji u okviru znanstveno-tehničke suradnje između Republike Hrvatske i Republike Austrije provode Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Beču (Institut za jezikoslovlje). Voditeljica je znanstvenog projekta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Čimbenici samostalnosti u ovladavanju stranim jezikom struke na visokoškolskoj razini koji se provodi u 2016. godini.

Samostalno i u suautorstvu  izradila je brojne prijevode. 2002. godine imenovana je stalnim sudskim tumačem za engleski i njemački jezik. Redovito se stručno i znanstveno usavršava u zemlji i inozemstvu. Zadnja stručna usavršavanja u inozemstvu su sudjelovanje u ljetnoj školi 2nd NetWords Summer School on Words: structure, meaning, acquisition, processing na Sveučilištu Norwegian University of Science and Technology u Trondheimu (kolovoz 2014.),  istraživački boravaci na Institut für Sprachwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien (Institut za jezikoslovlje, Filološko-kulturološki fakultet, Sveučilište u Beču (studeni 2015. i rujan 2016.) te istraživački boravak na Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Philosophische Fakultät II der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Katedra za englesko jezikoslovlje, Institut za anglistiku i amerikanistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište Martin-Luther Halle Wittenberg) (studenti 2016.).

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic