O djelatniku
doc. dr. sc. Iva Ivanković
Zvanje:docent
Funkcija:Koordinatorica za studente s invalidnošću Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Lokacija: OB 78/ soba 25
Konzultacije:

četvrtkom od 11.15 do 12.15 sati

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2017.
Na odjelu od:2021.

Životopis

Rođena je 23. travnja 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Bedekovčini, jezičnu gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je 27. travnja 2005. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. U akademskoj godini 2009./2010. upisala je sveučilišni poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja“ uspješno je obranila pod mentorstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića i izv. prof. dr. sc. Jelene Kuvač Kraljiević 23. svibnja 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora znanosti, područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija. Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje pedagogija, a godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od akademske je godine 2014./2015. kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu vodila seminare na nekoliko kolegija: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalni kurikulum, Domski odgoj, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Osnove pedagogije i Osnove specijalne pedagogije. Od 2007. do 2019. godine radila je u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao stručni suradnik logoped. Od srpnja 2019. do veljače 2021. godine bila je nositeljica obveznog kolegija Didaktika za sve nastavničke smjerove u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od veljače 2021. godine zaposlena je na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom profesionalne karijere Iva Ivanković bila je mentorica pripravnicima logopedima pri polaganju stručnih ispita u sustavu ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Isto tako, bila je mentorica studentima pedagogije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu pri pisanju i obrani diplomskih radova. Završila je opći verbotalni seminar I. i II.; seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama s komunikacijskim teškoćama; seminar za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne komunikacije (DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden). Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic