Upisi na Fakultet hrvatskih studija 2024./2025. - prijediplomski i integrirani studij

DOBRODOŠLI NA FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

najmlađu sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu

OBAVIJEST O UPISIMA NA PRIJEDIPLOMSKE I INTEGRIRANI STUDIJ

FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA U AK. GODINU 2024./2025. 

Informacije o upisima u ljetnom roku na prijediplomske i integrirani studij Fakulteta hrvatskih studija u ak. godini 2024./2025.

 

Detaljnije pute za upis na studijske programe Fakulteta hrvatskih studija možete vidjeti ovdje.

Upute za odabir izbornih kolegija možete vidjeti ovdje.

 

Odluku o uvjetima upisa u prvu godinu sveučilišnoga integriranoga i prijediplomskih studija u ak. godini 2024./2025. možete vidjeti ovdje.

Odluku o upisnim kvotama u prvu godinu sveučilišnoga integriranoga i prijediplomskih studija u ak. godini 2024./2025. možete vidjeti ovdje.

DODATNA PROVJERA ZA PRISTUPNIKE PSIHOLOGIJE i JEDNOPREDMETNE KOMUNIKOLOGIJE - TEST APSTRAKTNOGA MIŠLJENJA - Za informacije o Testu apstraktnoga mišljenja kliknuti ovdje.

Prijave za upis i razredbeni postupak putem NISpVU sustava primaju se do 17. srpnja 2024. u 13.59 sati za studij Demografije i hrvatskoga iseljeništva (dvopredmetni), Filozofije i kulture (dvopredmetni), Latinskoga jezika (dvopredmetni), Komunikologije (dvopredmetni), Kroatologije (jednopredmetni i dvopredmetni), Povijesti (jednopredmetni i dvopredmetni) i Sociologije (jednopredmetni i dvopredmetni). Isključivo za preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija (jednopredmetni) i Psihologija (jednopredmetni) prijave su u sustavu NISpVU do četvrtka, 20. lipnja 2024. godine, a za sveučilišni prijediplomski studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni)* do nedjelje 30. lipnja 2024.

Studijski programi Fakulteta hrvatskih studija

Upoznajte se sa studijskim programima koji se izvode na Fakultetu hrvatskih studija i doznajte više o studijima od naših studenata i nastavnika.

 • Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni), sveučlišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, trajanje 5 godina
 • Filozofija i kultura (dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Komunikologija (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Kroatologija (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Latinski jezik (dvopredmenti), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine*
 • Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Psihologija (jednopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine
 • Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučlišni prijediplomski studij, trajanje 3 godine

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu nije moguće studirati u statusu izvanrednoga studenta.

NATJEČAJ Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

Zašto upisati studij na Fakultetu hrvatskih studija

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu zadnjih šest godina provodi istraživanje razloga upisa studenata prve godine prijediplomskih studija Fakulteta hrvatskih studija. Podaci analizirani od 2018. do 2023. godine pokazuju da je kod gotovo 60% upisanih studenata Fakultet hrvatskih studija bio njihov prvi izbor. Čak više od 80% upisanih studenata potvrđuje kako su uspjeli upisati željeni studijski smjer (svoj prvi studijski izbor) na Fakultetu hrvatskih studija što zasigurno doprinosi motivaciji studenata i kvaliteti nastavnoga procesa tijekom studiranja na našoj instituciji. Rezultati pokazuju kako među motivima za upis na Fakultet hrvatskih studija prevladavaju dobar temelj za osobni razvoj koji Fakultet pruža, interes studenata za predmete na studiju te kvaliteta nastavnoga programa.

Upisani studenti naveli su da su im prijatelji ili poznanici bili najveći izvor informacije prilikom odabira studija na Fakultetu hrvatskih studija, a kao drugi najkorisniji izvor informacija navodili su internetsku stranicu Fakulteta hrvatskih studija.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Sveučilišni prvostupnici Fakulteta hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u području obrazovanja na svim razinama, nakladništva, marketinga, turizma, u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnoga sektora, arhivima, muzejima, medijima, agencijama za istraživanje javnoga mnijenja te u mnogim drugim državnim i javnim institucijama i službama.

Prvostupnici filozofije i kulture zapošljavaju se u javnom i privatnom sektoru na poslovima koji zahtijevaju vrsnost u dijalogu, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju.

Prvostupnici komunikologije stječu praktična znanja i sposobnosti iz agencijskoga, radijskoga, televizijskoga i tiskovnoga novinarstva te odnosa s javnošću pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću. 

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u diplomaciji, hrvatskim i europskim tijelima, području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti znanja o hrvatskom jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnu nasljeđu i o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom i ostalim kulturama.

Prvostupnici latinskoga jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturne baštine, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici povijesti, osposobljeni za razumijevanje suvremenih događaja kroz povijesni kontekst njihova nastanka, zapošljavaju se u školama, medijima, muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i na ostalim poslovima koji zahtijevaju dubinski istraživački rad.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima i u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Mogućnost njihova zapošljavanja vrlo je široka s obzirom na znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije osobnosti, emocija, motivacije i psihologije rada.

Prvostupnici sociologije zapošljavaju se u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja i konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, budući da su metodološki osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Magistri demografije i hrvatskoga iseljeništva tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika svakoga društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i slično.

 * za upis na studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučilišni prijediplomski studij čeka se potvrda MZO-a o upisu u Upisnik studijskih programa Republike Hrvatske. Sveučilišni studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni) studijski su program koji je ustrojen odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 21. lipnja 2022., čiji se početak izvođenja, nakon upisa u Upisnik studijskih programa MZO-a, očekuje u ak. god. 2024./2025.

Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

 

Informacije o dolasku na Fakultet hrvatskih studija SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
 • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
 • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;
Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@fhs.hr; ili na tel. 01 2457628 ili 01 2457630.
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic