O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 12. 10. 2023. u 10:06
Administrator

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol „Medicina usmjerena prema osobi“ 6.listopada, 2023. godine u organizaciji Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na okruglom stolu su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Ana Hladnik, v.d. prodekana za upravu i financije koja je u ime dekana Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Slavka Oreškovića pozdravila nazočne, akademik Davor Miličić, dopredsjednik HAZU-a,  prof. dr. sc. Juan Mezich, dr.med, psihijatar, glavni tajnik Međunarodne mreže medicine usmjerene prema osobi, New York, SAD, izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković, klinički psiholog i palijativni psiholog, izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević dr. med., prof.dr.sc. Neda Pjevač, dr. med. i prof.dr.sc. Marijana Braš, dr.med. koja je moderirala skupom.

Ovaj je okrugli stol rezultat suradnje i aktivnosti na promicanju medicine usmjerene prema osobi koju su članovi CEPAMET-a (prof.dr.sc. Marijana Braš, izv. prof. dr. sc. Veljko Đorđević i izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković) ostvarivali od 2010. godine uključivanjem u Međunarodni pokret medicine usmjerene prema osobi, a uz kontinuiranu podršku vodstva Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Okrugli stol je moderirala predstojnica CEPAMET-a prof.dr.sc. Marijana Braš.

Na početku okruglog stola je prodekanica za upravu i financije Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  prof.dr.sc. Ana Hladnik pozdravila sve prisutne i održala kraće izlaganje, naglasivši kontinuiranu podršku fakulteta svim aktivnostima koji promiču medicinu usmjerenu prema osobi.

Akademik Davor Miličić je održao izlaganje o tome zašto je kao dekan Medicinskog fakulteta u svom mandatu najveću pozornost usmjerio reformi kurikuluma koji će u svojim sadržajima uključivati razne opće kompetencije budućih liječnika te naglašavati važnost humanističkog dijela medicine. Opisao je koji su sve novi predmeti uvedeni te zašto je bilo važno osnovati CEPAMET. Naglasio je kako je prva knjiga na svjetskoj razini o medicini usmjerenoj prema osobi izdana upravo u Zagrebu prije deset godina, a u njoj je sudjelovao 101 autor iz cijelog svijeta.

Prof. dr.sc. Juan Mezzich, utemeljitelj međunarodnog pokreta medicine usmjerene prema osobi, održao je predavanje o tome kako se razvio ovaj pokret i što se sve događalo zadnjih 15 godina. U više je navrata istaknuo važnu ulogu CEPAMT-a u cijeloj međunarodnoj mreži, a osobito ulogu prof.dr.sc. Marijane Braš, izv. prof. dr. sc. Veljka Đorđevića i izv. prof. dr. sc. Lovorke Brajković u svim međunarodnim aktivnostima. Predstavio je i novije knjige posvećene medicini usmjerenoj prema osobi te naglasio kako su dva svjetska kongresa o ovoj temi održana upravo u Zagrebu 2013. i 2017. godine.

Izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković je održala izlaganje o važnosti multidisciplinarnog pristupa u razvoju medicine usmjerene prema osobi, s posebnim naglaskom na brojne aktivnosti u kojima sudjeluju psiholozi. Opisala je načine na koji je osobno bila uključena u razvoj novog modela medicinskog intervjua u Hrvatskoj i svijetu te predstavila brojna znanstvena istraživanja koja su posvećena ovoj temi. Novi model medicinskog intervjua su prihvatile brojne zemlje u Europi i svijetu te ga adaptirale prema kulturološkim osobitostima svoje zemlje. Time je hrvatski tim stručnjaka postao prepoznatljiv u svijetu te je sudjelovanjem na brojnim pozvanim radionicama podučavao svjetske stručnjake o važnosti komunikacije u zdravstvu.

Izv. prof.dr.sc. Veljko Đorđević je u svom izlaganju predstavio važnost koju ima nasljeđe prof. dr.sc. Andrije Štampara u suvremenoj medicini i zdravstvu, naglasivši kako se cijeli svijet okreće prema definiciji zdravlja koju je upravo stvarao prof. Štampar, pozitivnom zdravlju i konceptu „totalnog zdravlja“. Opisao je i značajnu ulogu prof.dr.sc. Vladimira Hudolina u razvoju socijalne psihijatrije pa i psihijatrije usmjerene prema osobi.

Prof.dr.sc. Neda Pjevač je također govorila o nasljeđu prof.dr.sc. Andrije Štampara“, ali i dugogodišnjim aktivnostima posvećenim iskustvenom učenju i stvaranju kabineta vještina. Predstavila je  i najnoviju knjigu koja govori o medicini usmjerenoj prema osobi, a to je knjiga „Susreti - putovanje prema Novoj ekologiji uma“ autorice Marijane Braš.

Na kraju okruglog stola su predstavljene brojne buduće znanstvene i stručne aktivnosti na međunarodnoj razini posvećene promicanju medicine usmjerene prema osobi u kojima će aktivno sudjelovati i predstavnici iz Hrvatske. Svjetska zdravstvena organizacija i sve međunarodne krovne medicinske udruge zagovaraju medicinu osobe, medicinu za osobu, medicinu od osobe i medicinu sa osobom, kao i zdravstvo usmjereno prema narodu, a čast nam je što smo i mi važni dionici ovog velikog svjetskog projekta.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS