O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 24. 12. 2020. u 14:04
Danijel Jurković

Početkom prosinca 2020. godine objelodanjena je monografija Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća: Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u Zagrebu (1931. – 1948.). Uredništvo monografije potpisuju doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Mijo Beljo, mag. educ. hist. i Vlatko Smiljanić, mag. educ. hist. Monografija sadržava tri izvorna znanstvena rada, jedan pregledni rad te dva priloga: Pravilnik Stanice te članak Borba za idejnost i čistoću u nauci – osvrt na predavanje iz psihologije. Autorstvo radova potpisuju doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Vlatko Smiljanić, mag. educ. hist., izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, Sara Pavlović, mag. psych., Dora Korać, mag. psych., dr. sc. Ivana Žebec Šilj, prof. dr. sc. Željko Dugac i Danijel Jurković, mag. hist., mag. educ. hist. et mag. comm. Knjiga je rezultat znanstvenoga projekta „Povijesni razvoj primijenjene psihologije u Hrvatskoj tijekom prve polovice XX. stoljeća – Rad Stanice/Zavoda za savjetovanje pri izboru zvanja od 1931. do 1948. godine“. Istraživanje i izrada monografije su financirani iz sredstava kratkoročnih potpora znanstvenih i umjetničkih istraživanja Sveučilišta u Zagrebu te financijskom potporom za tisak Ministarstva znanosti i obrazovanja. Istraživanje i knjiga kao rezultat istoga dio su Strateškoga programa znanstvenih istraživanja Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Uz urednički predgovor tu su sljedeći radovi: Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja između tri državno-pravne preobrazbe (1939. – 1941. – 1945.) Vlatke Vukelić i Vlatka Smiljanića, Razvoj psihodijagnostičkih sredstava u Stanici za savjetovanje pri izboru zvanja (1932. – 1948.) Krunoslava Matešića, Sare Pavlović i Dore Korać, Pravi čovjek na pravomu mjestu – socio-ekonomska struktura ispitanika Stanice za savjetovanje pri izboru zvanja Ivane Žebec Šilj i Željka Dugca te Suodnos Stanice za izbor u zvanja i Hrvatskoga Radiše u širemu povijesnomu kontekstu. Primjer 1935. godine Vlatke Vukelić, Vlatka Smiljanića i Danijela Jurkovića. Recenzenti monografije su prof. emer. dr. sc. Mijo Korade i prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. Radove su recenzirali i kategorizirali dr. sc. Sandra Cvikić, dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, doc. dr. sc. Mirko Drenovac, prof. dr. sc. Željko Holjevac, prof. dr. sc. Mira Kolar, izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić i dr. sc. Ivo Turk. Autori i suradnici na monografiji dolaze s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za društvene znanosti „Ivo Pilar“ te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Riječ je o temi koja je u dosadašnjoj hrvatskoj historiografiji ili povijesti psihologije nije bila na ovakav interdisciplinaran način obrađivana. Osim toga, relevantna dosadašnja zapažanja o povijesnom razvoju primijenjene psihologije u Hrvatskoj objavljena su fragmentarno i najčešće van valjanog konteksta. Metodologijom i terminologijom koju koriste psihološke i socijalne znanosti proučeni su očuvani materijali Stanice u Državnom arhivu u Zagrebu, te na osnovu opsežnih istraživanja izvučeni podaci o njenom radu i vodstvu i izrađen zaključak o radu ove Stanice. Arhivsko gradivo bila je osnovna podloga za stvaranje relevantnih zaključaka o važnosti njenog rada za razvoj privrede. Činjenica da su se rezultatima njenog rada koristili ponajviše obrtnici ostavila je, nakon sistematskog uništavanja obrta u Hrvatskoj u korist industrijalizacije, i ovu Stanicu bez potrebne podrške i ona se 1948. gasi.

Stanica je bila jedinstvena ustanova tog tipa u monarhističkoj Jugoslaviji i ukazivala je na kontinuitet nastavka veza naših stručnjaka na području psihologije sa Srednjom Europom te je ovaj rad stoga i doprinos poznavanju odnosa pripadnosti zapadnoeuropskom kulturnom i društvenom krugu iz prve polovice XX. stoljeća.

Knjigu možete nabaviti po cijeni od 120,00 kuna u Službi za nakladništvo Fakulteta hrvatskih studija upitom na adresu e-pošte (bivanda@hrstud.hr) ili pozivom na telefon 01/2457-612.

Predstavljanje monografije doc. dr. sc. Vlatke Vukelić možete pogledati na video promociji.

 

 

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS