O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 22. 5. 2019. u 09:30
Iva Černja Rajter

 

Obavijest o održavanju 27. godišnje konferencije hrvatskih psihologa – Osijek 2019.

Poveznica na web 27GKHP http://konferencija2019.psihologija.hr/hr

 

TEME KONFERENCIJE

Opće teme:

 

Psihologija i digitalni svijet: razumijevanje funkcioniranja pojedinca u digitalnom okruženju

 

Psihički procesi i ponašanja se danas odvijaju u interakciji i integraciji fizičkog i digitalnog svijeta. Širina ove teme je velika jer obuhvaća sva istraživanja koja objašnjavaju ponašanja čovjeka u bilo kojem obliku interakcije s digitalnim svijetom (uključujući odbijanje korištenja tehnologija). Stoga ovdje navodimo samo neke od mogućih tema istraživanja: odnosa osobina ličnosti tipičnih korisnika nekih digitalnih servisa, provjera kognitivnog funkcioniranja u interakciji sa informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (IKT), upravljanje dojmom o sebi i interakcije među ljudima na društvenim mrežama, roditeljska medijacija i odnos s djecom, interakcija realnog i virtualnog svijeta korisnika računalnih igara...


Psihologija i digitalni svijet: mogućnosti i izazovi života i razvoja u novim okolnostima


Digitalni svijet i informacijsko-komunikacijske tehnologije su razvile brojne nove (razvojne) ishode, kako pozitivne (npr. razvoj i korištenje aplikacije koja će pomoći učenicima s teškoćama da prate određene nastavne sadržaje) , tako i negativne (npr. vršnjačko nasilje preko interneta). Važno je znanstvenim, ali još više stručnim radovima, pratiti obilježja, korelate, ali i mogućnosti poticanja poželjnih ishoda ili prevencije i tretmana nepoželjnih ishoda, uz osobiti naglasak na programe zasnovane na dokazima učinkovitosti te pozivamo kolege psihologe i kolege iz srodnih struka da prezentiraju svoje stručne spoznaje, bilo u predavačkom ili u radioničkom obliku. U okviru ove teme očekujemo istraživanja koja npr. prate učinkovitost programa prevencije nasilja, učinkovitost podučavanja uz pomoć IKT-a, izazove smanjivanja različitih oblika problematičnog ponašanja ili bihevioralnih ovisnosti koje se vezuju uz digitalni svijet i slično.


Psihologija i digitalni svijet: promjene u djelovanju psihologa u digitalnom svijetu


Brojne promjene stručnog i znanstvenog rada psihologa posljedica su razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Najrašireniji i najjednostavniji primjer je primjena računala ili tableta u primjeni mjernih instrumenata. Digitalni svijet mijenja i djelovanje npr. psihologa u ljudskim resursima, školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi... Pri tome se ne mijenja samo primjena mjernih instrumenata i prikupljanje podataka već psiholozi ulaze i u nova područja djelovanja i suradnje – npr. osmišljavanje reklama ili praćenje prometnih navika pomoću IKT-a i društvenih mreža postaje personalizirano i prilagođenije potrebama korisnika. Izlaganja koja se bave metodološkim izazovima primjene upitnika u digitalnom okruženju, kao i istraživanja ili iskustva iz prakse koja prikazuju kako psiholozi, pomoću novih tehnologija ili pomoću digitalnih servisa, uvode novine ili povećavaju funkcionalnost svog profesionalnog djelovanja su u fokusu ove teme.

 

Podteme:

• Biološki aspekti
• Emocije
• Mjerenje i metodologija
• Interpersonalni odnosi
• Rod i seksualnost
• Kliničke populacije 
• Socijalna skrb
• Psihoterapija i supervizija
• Međugrupni odnosi
• Međukulturalna istraživanja
• Obrazovanje
• Zdravlje
• Različiti aspekti dobrobiti
• Razvoj 
• Ličnost i individualne razlike
• Snage i vrline
• Rad i organizacija
• Profesionalno usmjeravanje
• Društvo i stvaranje politika
• Sport i fizička aktivnost
• Umjetnost i kultura
• Vojska

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS