O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 28. 9. 2016. u 12:33
Uređeno: 28. 9. 2016. u 12:37
Iva Černja Rajter
Tribina: DOŽIVLJAJ RODITELJSTVA I...

POZIVAMO VAS NA TRIBINU Povodom Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna: "DOŽIVLJAJ RODITELJSTVA I IZVORI PODRŠKE"

Na tribini će govoriti: doc.dr.sc. Eva Anđela Delale, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
SRIJEDA 05. listopada 2016. u 13:00 
Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11 
Molimo da potvrdite vaš dolazak 
na ocgz@czss-zagreb.hr 
 

Društvene promjene i kontekst u kojemu se odvija suvremeno roditeljstvo sve su složeniji. Iziskuju od rodite
lja preispitivanje tradicionalnih vrijednosti i usklađivanje s novim vrijednostima i ciljevima kako bi se podržalo 
integritet djece i mladih. Razvoj bliskoga i djelotvornog odnosa između roditelja i djeteta zahtijeva visoku razi
nu uključivanja roditelja, spremnosti da bude dostupan djetetu i da ga čuje, sposobnosti da istodobno ima na 
umu interese djeteta kao i vlastite interese. Zadovoljavanjem potreba djeteta i formiranjem vlastitih očekiva
nja roditelji povećavaju uvid u ponašanje djeteta, ali i u svoje vlastite snage i slabosti. Roditelji s nerealnom 
slikom vlastite efikasnosti u ulozi roditelja ne uzimaju u obzir osobine djeteta, individualnost djece i okolnosti 
koje se mijenjaju, često preokupirani sobom i vlastitim neugodnim emocijama. Kako podržati roditelje u nas
tojanjima da budu odgovorni za razvoj i najbolji interes djeteta i istodobno brinu o sebi u složenim društve
nim okolnostima? Temu će se poduprijeti prikazom suvremenih istraživanja u općoj populaciji roditelja i rodi
telja djece s razvojnim teškoćama te diskusijom vezanom uz roditeljski stres, kako se roditelji osjećaju u svojoj 
roditeljskoj ulozi, kako doživljavaju sebe kao roditelja i svoj odnos s djetetom te koji su izvori podrške rodite
ljima i kako ih podržati. 
 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS