O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 31. 5. 2016. u 10:13
Uređeno: 31. 5. 2016. u 10:13
Iva Černja Rajter

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, Makedonija
Pedagoški fakultet Edirne, Turska Pedagoški fakultet Stara Zagora, Bugarska organiziraju
11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti s temom
BUDUĆNOST OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJE ZA BUDUĆNOST 12.- 14. listopada 2016. Poreč, Hrvatska

U okviru glavne teme kongresa znanstvenici, učitelji i stručnjaci različitih profila imat će priliku istražiti najnovija dostignuća u nizu područja povezanih s obrazovanjem te razmijeniti svoja znanja i iskustva. Raznolikost interdisciplinarnih i multidisciplinarnih sekcija, uključujući izlaganja postera, radionice i okrugle stolove, omogućit će razmjenu znanja i rezultata istraživanja te potaknuti nove suradnje.
Tematska područja:
1. Kineziološka edukacija budućnosti
2. IKT u obrazovanju – obrazovanje za IKT
3. Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra
o Perspektive višejezičnosti u obrazovanju: prvi, drugi, ini jezik
o Višejezičnost u znanosti
o Interkulturalno učenje u obrazovanju: koncepti i projekti
o Književnost u obrazovanju u višejezičnom i višekulturnom kontekstu
o Interkulturalna komunikacija: kazalište, film i novi mediji
4. Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti
o Kultura uvažavanja različitosti u odgojno-obrazovnom procesu
o Kultura vrednovanja i samovrednovanja
o Kultura učenja i poučavanja
o Kurikulum u funkciji unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
o Trajno stručno usavršavanje i profesionalan razvoj odgojitelja, učitelja i nastavnika
5. Izazovi psihologije u obrazovanju za budućnost
o Pozitivna psihologija u obrazovanju
o Socioemocionalni razvoj, odgoj i obrazovanje
o Uloga kognicije i metakognicije u obrazovanju
o Akademski stres i sagorijevanje
o Motivacija u obrazovanju
o Nepoželjna ponašanja u vrtiću i školi
o Zanesenost u učenju: dohvatljiv cilj? (okrugli stol) 6. Ishodi recepcije umjetničke teorije i prakse u likovnoj edukaciji
7. Budućnost glazbenog obrazovanja i glazbeno obrazovanje za budućnost: vizije, misije, strategije
o Socioemocionalni razvoj i glazbena nastava
o Izgradnja identiteta, glazbena baština i multikulturalnost u glazbenom obrazovanju
o Kritičko mišljenje i oblikovanje sustava vrijednosti u glazbenom obrazovanju
o IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) u nastavi glazbe
Službeni jezici kongresa:
hrvatski i engleski
hrvatski, engleski i njemački za tematsko područje Višejezičnost i višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra
Prijava sažetaka:
Prijava sažetaka bit će moguća od 10. travnja do 10. svibnja 2016.
Izlagači mogu prijaviti najviše dva izlaganja i to jedno kao glavni autor, a drugo kao suautor. Izlaganja se prijavljuju putem online sustava. Registracija i pristup sustavu mogući su na adresi: http://conferences.ufzg.hr
Sažetak (najviše 350 riječi) koji je napisan na jeziku izlaganja treba jasno predstaviti istraživački problem, s čvrstim teorijskim okvirom i upućivanjem na prethodna istraživanja iste ili slične problematike. Metodologija treba biti jasna te uz predstavljene rezultate dati novi znanstveni ili stručni doprinos znanstvenome, odnosno umjetničkome području. Autori su odgovorni za jezik kojim je sažetak pisan pa se mole autori da sažetak jezično urede.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: do 15. lipnja 2016.
Slanje cjelovitih radova: (obavijest naknadno)
Svi prihvaćeni i pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u zborniku radova. Najbolji radovi bit će objavljeni u posebnom broju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje.
Kotizacija:
Rana kotizacija (do 31. kolovoza 2016.): 200 eura Kasna kotizacija: 250 eura
Članovi Balkanskoga udruženja pedagoških i srodnih fakulteta: 100 eura
Kotizacija uključuje: piće dobrodošlice, stanke za kavu, kongresne materijale i svečanu večeru
Mjesto održavanja kongresa:
Valmar Diamant Hotel Brulo 1/1 Poreč 52440, Hrvatska
Više obavijesti dostupno na http://ibes.ufzg.hr

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS