O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 11. 3. 2016. u 12:42
Iva Černja Rajter

U okviru obilježavanja 15. Tjedna mozga (Brain Awareness week, http://www.hiim.unizg.hr/), međunarodne manifestacije i kampanje za popularizaciju znanja o funkcijama mozga te popularizaciju neuroznanosti, Odjel za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu organizira tematski povezano stručno izlaganje i zanimljiva demonstracijska mjerenja. Radi se o predstavljanju rezultata primjene psiho-dijagnostičkog instrumenta Complex Reactionmeter Drenovac (www.crd.hr) u području kognitivnog razvoja i starenja te organiziranju izravnih mjerenja CRD dijagnostičkim testovima tijekom dva dana.

Cijeli događaj obuhvaća:

  • stručno izlaganje Primjena CRD serije kronometrijskih testova kognitivnih funkcija – promjene kronometrijskih pokazatelja efikasnosti i dinamike kognitivnog procesiranja u funkciji razvoja i starenja; Izlaganje će održati gđa. Tamara Drenovac 17.ožujka 2016. od 11:30 – 12:30 u Dvorani „Čakovec“ Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83d, 10 000 Zagreb)
  • demonstracijska mjerenja zainteresiranih studenata, nastavnika i drugih posjetitelja na testovima CRD-serije s mogućnošću usporedbe vlastitih rezultata s već postojećim referentnim vrijednostima i profilima; Mjerenja će se održavati 17.ožujka 2016. od 13:00 – 17:30 te 18. ožujka, od 09:30 do 15:30 sati u predvorju knjižnice Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Specifičnost izlaganja o praćenju dobnih promjena efikasnosti i dinamike kognitivne obradbe podataka proizlazi iz velikog broja ne-prosječnih mjera vremena reakcije koje CRD serija računa nakon bilježenja pojedinačnih odgovora (od 35 do 60, ovisno o testu) na ukupno 48 testova kojima se ispituje širok spektar kognitivnih funkcija – od jednostavne senzomotoričke reakcije do učenja labirinta. CRD serija generira grafički prikaz dinamike rješavanja svakog od testa, koja u velikoj mjeri odražava dinamiku neuralnih procesa tijekom rješavanja testa. Unutar te dinamike posebno se ističu tri dimenzije kognitivnog procesiranja svakog pojedinca: brzina, stabilnost i izdržljivost. Dodatna vrijednost CRD mjerenja je u mogućnosti izrade pojedinčevih profila u odnosu na referentne populacijske vrijednosti.

Poznate istraživačke činjenice o značajnim promjenama brzine i varijabilnosti obradbe podataka u funkciji pojedinčevog razvoja i starenja znatno se obogaćuju podacima iz navedene koncepcije izlaznih varijabli CRD-serije (jer ona omogućuje promatranje dobnih promjena pojedinčeve maksimalne i minimalne brzine, stabilnosti, efekta umaranja, ali i učenja) koji mogu otkriti razvojne razlike u populacijama u kojima prosječno vrijeme odgovora nije davalo diferenciranu sliku. Razina tih analiza i dijagnostika u CRD seriji dodatno se podiže usporedbom spomenutih razvojnih efekata među testovima različitih kognitivnih funkcija, koji su u ovakvoj kronometrijskoj koncepciji instrumenta vrlo brzo dostupni.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS