O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odsjeka za psihologiju Fakulteta hrvatskih studija.


Objavljeno: 10. 4. 2015. u 13:24
Iva Černja Rajter
CRD serija: psiho-dijagnostički...

Predavanje: Dr. sci. Mirko Drenovac

Prezentacija i primjena testova CRD serije: Sergej i Tamara Drenovac

Vrijeme: Utorak, 14. travnja 2015., 17:30,

Mjesto: Dvorana Šibenik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, ZUK Borongaj

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih i psiho-motoričkih funkcija koji se već više od 40 godina koristi u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, zdravstvu, vojsci, policiji, prometu, sportu i dr.)

Predstavlja visoko pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja s velikim rasponom gotovih testova i mogućnošću kreiranja novih (primjerenih ciljnim hipotezama)...

 

Za razliku od klasičnih psihologijskih testova,  testovi CRD serije osim mjerenja parametara konvergentnog induktivnog mišljenja, spacijalne vizualizacije, vizualne orjentacije, učenja i pamćenja, operativnog mišljenja, reakcije na podražaje i drugih, daju informaciju i o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalnim smetnjama u mentalnom procesiranju.

Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih čimbenika (vanjskih i unutarnjih).

 

Sadržaj predavanja i prezentacije:

   1. Sažeti prikaz teorijske osnove kronometrije mentalnog procesiranja. 

   2. Kratki pregled dosadašnjih istraživanja provedenih CRD-om ( utjecaj različitih čimbenika na kognitivne funkcije:       deprivacija sna, dehidracija, ronjenje, utjecaj eritropoetina i dr...)

   3. Vlastita iskustva primjene CRD serije.

   4. CRD mjerenje  zainteresiranih uzvanika i automatska izrada individualnog psihološkog profila.

 

Autori će prenijeti vlastita iskustva s primjenom CRD serije kognitivnih testova, te demonstrirati kako CRD serija može pomoći pri ispitivanjima kognitivno-motoričkih funkcija u različitim područjima psihologijske prakse i srodnih disciplina (prepoznavanje sklonosti i talenata za pojedina sportska ili profesionalna usmjerenja, kontinuirano praćenje promjena kognitivnih funkcija u različitim situacijama kao što su utjecaj lijekova, maligne bolesti i dr.).

 

Nazočnom auditoriju bit će omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastite izvedbe (profila) s već postojećim standardiziranim rezultatima.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS