Program metodičkoga osposobljavanja i usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika

Na temelju članka 2. stavka 3. retka 8. i članka 76.a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 62. stavka 7. Statuta Sveučilišta u Zagrebu od 25. veljače 2005., 22. listopada 2009., 10. studenoga 2015. i 28. rujna 2017., točke VII. stavka 6. Odluke o osnivanju ustanove Fakulteta hrvatskih studija od 10. prosinca 2019. (klasa 012-03/19-01/4, ur. broj 380-020/284-19-7) Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 12. sjednici održanoj 19.–21. listopada 2020. pod točkom 6.1. dnevnoga reda donijelo je odluku o pokretanju
 

Programa metodičkoga osposobljavanja i usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika


Program metodičkoga osposobljavanja i usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika
namijenjen je sveučilišnim nastavnicima i suradnicima Fakulteta hrvatskih studija, otvoren je i za sveučilišne nastavnike i suradnike drugi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kao i za sve koji u okviru cjeloživotnog obrazovanja žele steći dodatne kompetencije potrebne za rad u sustavu visokog obrazovanja.

Program se izvodi u formi radionica kroz pet edukacijskih paketa u trajanju od tri nastavna sata (ukupno 15 nastavnih sati).

Cijena Programa metodičkoga osposobljavanja i usavršavanja sveučilišnih nastavnika i suradnika za polaznike drugih ustanova je 1.500 kuna po polazniku.

                                                                                       

                                                                                                                                Voditeljica Programa

                                                                                                                   doc. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic