Objavljeno: 8. 5. 2023. u 14:24
Josip Papak

U ožujku 2023. na inicijativu Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija napravljen je i proveden Upitnik o kvaliteti studija. Pristupni link za popunjavanje online obrasca sastavljenoga od tridesetak pitanja s mogućnošću ostavljanja komentara bio je objavljen i podijeljen putem svih društvenih mreža Fakulteta i studentskih udruga, a njegovo je popunjavanje bilo moguće unutar vremenskoga okvira od četrnaest dana. Popunjavanju upitnika pristupilo je 225 studenata Fakulteta na temelju čijih su se odgovora i komentara prikupili podaci relevantni za daljnje usmjeravanje razvoja ustanove.

Pitanja su bila osmišljena s ciljem prikupljanja osnovnih podataka o razini i vrsti studija, općenitih informacija o Fakultetu (prometna povezanost s ostatkom grada, radno vrijeme Službe za nastavu i studente), odnosno njegovoj akademskoj ponudi (zadovoljstvo sadržajem kolegija, ponuda izbornih kolegija, međusobni odnosi nastavnika i studenata, cjelokupni doživljaj studiranja na Fakultetu).

Prikupljeni rezultati stručno su analizirani i sažeti na razini Fakulteta, ali i zasebno na razini pojedinih Odsjeka. Studenti su najviše zadovoljni radom Službe za nastavu i studente, kao i međuljudskim odnosima na Fakultetu. Definirani su i pojedini elementi u cjelokupnom iskustvu studiranja koje je potrebno poboljšati, a uključuju sadržaj i ponudu kolegija, rad uprave Fakulteta, odnosno prometnu povezanost kampusa Borongaj s ostakom grada. Izolirani podaci na razini Odsjeka pokazuju da su svojim studijem najzadovoljniji studenti Psihologije.

Dana 26. travnja 2023. održan je sastanak predstavništva Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija i uprave Fakulteta na kojemu su o.d. dekana Fakulteta službeno predstavljeni rezultati ankete. O njima se raspravilo te je obostrano zaključeno kako je s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i akademske vidljivosti Fakulteta potrebno poraditi na rješavanju pojedinih izazova s kojima se institucija suočava. Pohvalno je istaknuti već produljeno vrijeme za rad sa strankama Službe za nastavu i studente kao reakciju na pozitivne ocjene studenata. Mišljenje studentskoga kolektiva prikupljeno Upitnikom ključno je za usmjeravanje daljnjega razvoja Fakulteta i podizanja kvalitete ponuđenih studija.

 

Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic