Office for Education and Student Affairs
Head of Office for Education and Student Affairs
  Josip Papak, mag.hist. et mag.educ.hist. e-mail 245 7630
 

 

   
Information
  Tomislav Rapić, mag. educ. hist. e-mail 245 7600
       
Quality Assurance Office
  Ivan Kordić, bacc.ing.techn.inf. e-mail 245 7672
       
ISVU Coordinator and ECTS office
  Danijela Vnučec Grdović, prof. e-mail 245 7617
       
Student Affairrs for Undergradate and Graduate Study
  Snježana Konovski e-mail 245 7628
  Irena Markulin e-mail 245 7659
  Blaženka Nedić e-mail 245 7621
  Marija Šerić, mr. sc. e-mail 245 7646
  Josip Zekić, mag. educ. hist. e-mail 245 7678
       
Student Affairrs for Postgraduate Study
  Goran Dejanović, mag. educ. croat. et mag. educ. hist.
 
e-mail 245 7633

 

Working hours for students:

 

09:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 


Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic