Komunikologija preddiplomski-dvopredmetni
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Osnove komunikologije 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Začetnici komunikologije i njihova djela 30
(15P, 15S)
1 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Oblici novinarske komunikacije 60
(60A)
2 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije 30
(15P, 15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 30
(30TJ)
2 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 30
(30TJ)
3 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Komunikacija u organizaciji 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Marketinške komunikacije i publicitet 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Odnosi s javnošću u djelatnostima 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Tehnike u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
KOM (16525): MEDIJI
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Medijski i novinarski žanrovi 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Vizualna komunikacija 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Novinarska etika 30
(15P, 15S)
4 INFO
4.0 Semiotika u masovnom komuniciranju 30
(30P)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 30
(30TJ)
4 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Komunikacija u organizaciji 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Marketinške komunikacije i publicitet 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Odnosi s javnošću u djelatnostima 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Tehnike u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
KOM (16525): MEDIJI
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Medijski i novinarski žanrovi 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Vizualna komunikacija 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Digitalno novinarstvo 45
(15P, 30S)
5 INFO
4.0 Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije 30
(15P, 15S)
5 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Komunikacija u organizaciji 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Marketinške komunikacije i publicitet 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Odnosi s javnošću u djelatnostima 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Tehnike u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (16525): MEDIJI
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Medijski i novinarski žanrovi 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Vizualna komunikacija 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Pravni aspekti masovne komunikacije 30
(15P, 15S)
6 INFO
5.0 Završni rad
()
6 INFO
KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Komunikacija u organizaciji 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Marketinške komunikacije i publicitet 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Odnosi s javnošću u djelatnostima 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Tehnike u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Uvod u odnose s javnošću 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
TZP (3503) - Akademski strani jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski 60
(15P, 45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1.
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Computer-mediated communication and virtual management 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Društveni mediji u odnosima s javnošću 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Explaining Social Behavior 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Javni nastup 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Jezik u medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics 45
(30P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Komunikacijski menadžment 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lektura i korektura teksta 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Magazini i revije 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i nasilje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Mediji i terorizam 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Medijska psihologija 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s javnošću u kulturi i sportu 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Odnosi s medijima 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička komunikacija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Poslovno komuniciranje 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Povijest i teorija filma 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 120
(15P, 105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom 45
(15P, 30PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KOM (16525): MEDIJI
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Medijski i novinarski žanrovi 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Retorika 30
(30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
6.0 Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja 60
(30P, 30S)
3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Vizualna komunikacija 30
(15P, 15S)
3, 4, 5, 6 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic