Komunikacijsko-medijske teorije
Šifra: 228067
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet promišlja utjecaj medija na ontologiju i antropologiju čovjeka u današnjem informacijskom društvu kao "društvu spektakla".
To se odnosi i na "klasične" medije (novine, radio i televizija) i na Internet kao novi medij.
Mediji kao nositelji poruke i produžena ruka čovjeka stvaraju sliku povijesne zbilje i etičke vrijednosti koje pod utjecajem vlasnika medija i globalnoga utjecaja znanosti i tehnike mijenjaju današnje društvo i postaju glavni pokretač (pre)oblikovanja svijeta.
U tom smislu važno je promišljati aktualne utjecaje i moć suvremenih medija na kreiranje društvenih procesa.
Kroz kolegij studenti će se upoznati sa različitim teorijama medija, mediologije i filozofije medija (Harold Innis, Marshall McLuhan Walter Benjamin, Theodor Adorno i Max Horkheimer, Regis Debray, Gunther Anders, Guy Debord, Jean Baudrillard i dr.)

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
sposobnost razumijevanja i interpretacija načina nastanka, značenje i primjena pojedinih socioloških teorija
poznavanje i razumijevanje temeljnih odrednica sociološkoga mišljenja
poznavanje i razumijevanje područja ekonomskih, kulturnih i političkih društvenih procesa, prevladavajućih društvenih vrijednosti, aktualnih oblika društvenoga djelovanja te načina funkcioniranja i konstitucije različitih oblika društvenosti
poznavanje i razumijevanje osnovnih teorijskih pristupa u sociologiji
vještine pisanoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja
sposobnost učinkovitoga, samostalnoga i timskoga djelovanja te usmenoga i pisanoga predstavljanja rezultata rada
sposobnost prezentacije rezultata istraživanju pojedinih društvenih pojava i problema za stručnu i širu javnost
sposobnost učinkovitoga korištenja raznih metoda komuniciranja s društvom u cjelini

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
sposobnost razumijevanja i interpretacija načina nastanka, značenje i primjena pojedinih teorija
definirati osnovnu terminologiju, ključne koncepte mediologije
kritički promišljati ulogu i značaj medijske propagande
zauzimanje stava prema teorijskim i praktičnim segmentima problematike medija
stjecanje znanja za svijet multimedijske komunikacije
sposobnost učinkovitoga korištenja raznih metoda komuniciranja s društvom u cjelini
sposobnost etičkoga razumijevanja i provođenje profesionalne etike
samostalno analiziranje medijske manipulacije i medijskoga zavođenja
samostalno praćenje promjena u medijima

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje - upoznavanje sa silabom, ciljevima kolegija, načinom rada na predavanjima i seminarima te pravilima vrjednovanja rada studenata
2. Uvod u komunikacijsko-medijske teorije - definiranje osnovnoga nazivlja, problemskih motiva i ključnih koncepta
3. Profesionalni standardi izvješćivanja - kodiranje i dekodiranje medijskoga teksta, odabir događaja vrijednih medijske pozornosti
4. Društvena uloga medija i utjecaj medija na društvene skupine i pojedinca, cenzura i autocenzura, lažne vijesti
5. Digitalni McLuhan - globalno selo, vrući i hladni mediji
6. Mediologija - Regis Debray
7. Mehanička reprodukcija - Walter Benjamin
8. Teorija medija - Harold Innis
9. Društvo spektakla - Guy Debord
10. Simulacija i zbilja - Jean Baudrillard
11. Utjecaj telekomunikacija na percepciju - Paul Virilio i virtualna slika
12. Društveni kontekst radija i televizije - svijet kao fantom i matrica - Gunther Anders
13. Etika proizvodnje i konzumiranja vijesti u suvremenom društvu - novinarski kodeks časti, primjeri neetičnosti u javnom prostoru
14. Socijalni kontekst i nasilje u medijima "The mean world syndrome" - George Gerbner, teorija kultivacije
15. Zaključna razmatranja - vrjednovanje postignuća na predmetu.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 25. 1. 2024. u 20:56
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

u prilogu su rezultati kolokvija i prijedlog Vaših završnih ocjena. 

Srdačno,

izv.prof.dr.sc. Ivana Greguric

Objavljeno: 23. 1. 2024. u 16:54
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege, 

Obavještavam Vas da sam sukladno našem dogovoru i vašim željama organizirala terensku nastavu na Večernjem listu u četvrtak, 25. siječnja u 14.00 sati. 

Molim Vas da dođete na vrijeme na adresu Oreškovićeva 6H kako bismo zajedno mogli ući u redakciju Večernjeg lista gdje će nas kao domaćin dočekati novinarka Petra Balija i urednik Dario Markas.

Srdačan pozdrav,

Izv. prof. dr. sc.Ivana Greguric

Objavljeno: 6. 11. 2023. u 15:24
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavam Vas da se sutra, 7. studenog  od 12.45 -14.15 sati zbog bolesti neće održati nastava iz predmeta Komunikacijsko - medijske teorije.

Termin nadoknade bit će dogovoren na nastavi.

Srdačan pozdrav, 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric 

Objavljeno: 15. 10. 2023. u 14:29
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavam Vas da se u utorak od 12.45 - 14.15 sati neće održati nastava iz predmeta Komunikacijsko-medijske teorije zbog sudjelovanja u reakreditacijskom postupku Fakulteta hrvatskih studija. Srdačan pozdrav, 

izv. prof. dr. sc. Ivana Greguric 

Objavljeno: 16. 1. 2023. u 15:56
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege, 

Podsjećam na terensku nastavu u redakciji Večernjeg lista koja će se održati sutra u utorak, 17.siječnja u 13.30 sati. 

Molim Vas da mi potvrdite svoj dolazak na igreguric@hrstud.hr kako bi kolegama u Večernjem listu mogla javiti točan broj jer Vam pripremaju poklone.

Srdačan pozdrav,

Doc.dr.sc.Ivana Greguric

Objavljeno: 12. 1. 2023. u 18:54
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege, 

Obavještavam Vas da sam sukladno našem dogovoru i vašim željama organizirala terensku nastavu na Večernjem listu u utorak, 17.siječnja u 13.30 sati. 

Molim Vas da dođete na vrijeme na adresu Oreškovićeva 6H kako bismo zajedno mogli ući u redakciju Večernjeg lista gdje će nas kao domaćin dočekati novinarka Petra Balija.

Srdačan pozdrav,

Doc.dr.sc.Ivana Greguric

Objavljeno: 26. 1. 2022. u 13:48
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku su rezultati kolokvija iz predmeta Komunikacijsko - medijske teorije:

Filip Biškup - Odličan (5)

Franciska Kerošević - Odličan (5)

Ema Krznar - Odličan (5)

Sanja Novak- Odličan (5)

Nikolina Šumera - Odličan (5)

Estera Opačak- Odličan (5)

Martina Kordić - Odličan (5)

Franciska Dolinar - Odličan (5)

Ana Bogeljić - Odličan (5)

Petra Švec - Odličan (5)

Marta Mlinac - Odličan (5)

Dora Štetner - Odličan (5)

Ana Knezović - Odličan (5)

Srdačan pozdrav,

doc.dr.sc.Ivana Greguric

Objavljeno: 10. 1. 2022. u 13:24
Ivana Greguric

Predavanje iz predmeta "Komunikacijsko-medijske teorije“ koje se treba održati sutra, 11. siječnja s početkom u 12.45 sati neće se održati zbog bolesti profesorice. Obavijest o nadoknadi studenti će dobiti na idućem predavanju.

Objavljeno: 11. 11. 2021. u 19:45
Ivana Greguric

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivam Vas da sudjelujete u obilježavanju Svjetskog dana filozofije koji će se održavati u dvorani Zagreb, u utorak, 16. studenoga 2021. Shodno tome, predavanje iz kolegija Komunikacijsko - medijske teorije taj dan neće biti održano. U prilogu se nalazi program Svjetskog dana filozofije.

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Ivana Greguric

 

Svjetski dan filozofije na Fakultetu hrvatskih studija

Dvorana Zagreb, utorak, 16. studenoga 2021. 11:30 – 14 sati

Program:

11:30 – 11:35 prof. dr. sc. Mislav Kukoč, pročelnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju: O     Svjetskom danu filozofije

11:35 – 11:50 izv. prof. dr. sc.  Ivo Džinić, dekan Fakulteta hrvatskih studija: Dinamika razvoja kulture: tragedija – drama – ironija

11:50 – 12:05 doc. dr. sc. Sandro Skansi: Posebne varijable u zadovoljivosti propozicijske logike: skrivena metafizika prostora i vremena

12:05 – 12:20 doc. dr. sc. Marko Kardum: Sintetički apriorno u svima nama: može li potraga za univerzalnim pomoći u shvaćanju prirode percepcije unutar rasprave o suvremenoj umjetnosti

12:20 – 12:35 Rasprava

12:35 – 12:45 Pauza

12:45 – 13:00 doc. dr. sc.  Matija Mato Škerbić: Transrodni sportaši i ženske kategorije u sportu. O    nepravednoj inkluziji

13:00 – 13:15 asistent Jakov Erdeljac, mag. phil.: "Teorijski aspekti analize naravi države".

13:15 – 13:30 prof. dr. sc. Mislav Kukoč: Ljubav mudrosti u doba pandemije - Galen: Najbolji je liječnik ujedno i filozof.

13:30 – 13:45 Zaključna rasprava

Uz poštivanje epidemioloških mjera skup će se održati u dvorani Zagreb u živo, s prijenosom na YouTube kanalu Fakulteta hrvatskih studija, na poveznici: https://www.youtube.com/channel/UCll0fGZdlj-YQGEtaVCFRdw  

                                                    

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic