Znanost

Zaposlenici Fakulteta hrvatskih studija istražuju različite teme u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, točnije u poljima filozofije, povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije, edukacijskih znanosti, hrvatskog latiniteta i kroatologije. Većina zaposlenika bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u istraživačke projekte na nacionalnoj ili Sveučilišnoj razini, a neki od njih bili su voditelji istraživačkih projekata. Rezultate svojih istraživanja zaposlenici iznose na znanstvenim i stručnim skupovima koje organizira ili suorganizira Fakultet, kao i na ostalim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Također, Fakultet hrvatskih studija izdaje interdisciplnarni znanstveno-stručni časopis Kroatologija.

Za sve upite u vezi sa znanstvenom i stručnom djelatnošću Fakulteta hrvatskih studija, možete se obratiti 


Objavljeno: 9. 6. 2020. u 11:15
Administrator
Naziv projekta:   Istraživanje o očuvanosti zabiokovskih i podbiokovskih govora na prostoru Australije (država New South Wales).
Trajanje projekta:   lipanj 2019. – lipanj 2022.
Voditelj projekta:   prof. dr. sc. Sanja Vulić
Istraživači na projektu:   doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, dr. sc. Josip Lasić
Provedene aktivnosti:   terensko istraživanje (rujan – listopad 2019.), obrada rezultata (studeni 2019. – lipanj 2020.)
Predstojeće aktivnosti:   objava članka (travanj 2021.), objava knjige (lipanj 2022.)
Projekt financiraju:   Fakultet hrvatskih studija (Sveučilište u Zagrebu), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

 

Opis projekta:

Stjecajem neovisnosti Republike Hrvatske stvoreni su uvjeti za nesmetano povezivanje s hrvatskim iseljeništvom, a samim tim i za istraživanje hrvatskih iseljeničkih zajednica s različitih aspekata. Međutim, terenska istraživanja hrvatskih iseljeničkih zajednica u prekooceanskim zemljama podrazumijevaju velike novčane troškove, počevši od same povratne zrakoplovne karte pa nadalje. Te troškove znanstvene ustanove često nisu u mogućnosti same podmiriti, čak i onda kada znanstvenici dio troškova vezanih uz njihova istraživanja žele sami snositi. Zbog toga je u tim situacijama dragocjena novčana potpora Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH. Upravo zahvaljujući toj potpori bilo je moguće realizirati terenski rad na projektu Istraživanje o očuvanosti zabiokovskih i podbiokovskih govora na prostoru Australije (država New South Wels). Projekt je osmišljen početkom 2019. na Fakultetu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Njime se željelo utvrditi u kojoj mjeri starije stanovništvo, koje je rodom iz Makarskoga primorja i makarskoga zaleđa, a više je desetljeća provelo u državi New South Wales u Australiji, još uvijek vlada hrvatskim standardnim jezikom, kao i mjesnim govorima u područjima iz kojih istraživani pojedinci potječu. Pritom je težište istraživanja bilo na usporedbi govora iseljenika prve generacije (tj. onih koji su rođeni te djetinjstvo i ranu mladost proveli u Hrvatskoj) i iseljenika treće generacije, tj. onih čiji su djedovi i babe rođeni u Hrvatskoj, ali su im već roditelji rođeni u Australiji. Budući da je Fakultet hrvatskih studija bio u mogućnosti samo djelomice novčano poduprijeti projekt, podnesena je prijava na natječaj Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH, koji je raspisan 15. veljače 2019. Na temelju toga natječaja projektu je 31. svibnja 2019. odobren dio sredstava za provedbu istraživanja. Zahvaljujući toj novčanoj potpori terensko istraživanje u Australiji uspješno je provedeno u razdoblju od 16. rujna do 4. listopada 2019. Sudionici projekta izvijestili su Središnji državni ured za Hrvate izvan RH o rezultatima svoga terenskoga istraživanja.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic