Dekan

 

Životopis

Program rada

O izboru i potvrdi

Dekanovi istupi

Dekan:

  • predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i ravnatelj ustanove,

  • ustrojava rad i poslovanje Fakulteta,

  • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,

  • zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

  • predsjedava Fakultetskim vijećem i predlaže dnevni red njegovih sjednica,

  • predlaže Fakultetskomu vijeću Statut Fakulteta,

  • donosi druge opće akte u skladu sa Statutom,

  • imenuje stalna i privremena tijela za obavljanje poslova iz svoga djelokruga,

  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Fakulteta, provedbu Statuta i odluka sveučilišnih tijela na Fakultetu.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic