Objavljeno: 1. 12. 2019. u 21:55
Administrator

 

4. sjednica privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća 25. studenoga 2019.

Odluke koje je ZNV donio 25. studenoga 2019.

1. Ovjera zapisnika 
1.a. Zapisnik 2. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVIII. akademskoj godini, održane 28. listopada 2019.

2. Izbori na temelju izvješća stručnih povjerenstava
2.a. Mišljenje radi izbora dr. sc. Marka Vučetića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
2.b. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Kristine Milković na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti na Odsjeku za povijest, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu
2.c. Odluka o izboru dr. sc. Marija Grčevića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na Odsjeku za kroatologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
2.d. Mišljenje i prijedlog radi izbora dr. sc. Matije Mate Škerbića u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije

3. Raspisivanje javnih natječaja
3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, prvi izbor, u području društvenih znanosti, polju demografije, grani posebne demografije
3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju etnologije i antropologije, grani etnologije
3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani teorije i povijesti književnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
3.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opće psihologije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
3.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani stare povijesti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
3.f. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polju ekonomije, grani kvantitativne ekonomije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Nastava i studenti
5.a. Odluka o izmjeni Izvedbenoga nastavnoga plana integriranoga, preddiplomskih i diplomskih studija XXVIII. akademske godine (2019./2020.)
5.b. Odluka o dopuni Odluke o demonstratorima u zimskom semestru ak. god. 2019./2020.
5.c. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Hrvatsko društvo i vjerske slobode na preddiplomskom studiju sociologije

6. Ostala kadrovska pitanja
6.a. Odluka o vrjednovanju rada asistentice Dunje Jurić Vukelić
6.b. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Ivana Macuta u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije

7. Poslijediplomski studiji
7.a. Izvedbeni nastavni plan poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatologije u akademskoj godini 2019./2020.
7.b. Odluka o upisu na doktorski studij povijesti
7.c. Odluka o upisu na doktorski studij kroatologije
7.d. Odluka o upisu na doktorski studij filozofije

8. Međuinstitucijska suradnja
8.a. Odluka o suorganizaciji X. jubilarne Feste choralis u Hrvatskom glazbenom zavodu 8. svibnja 2020.

9. Poslovanje
9.a. Financijski plan za 2020. godinu

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic