Objavljeno: 20. 11. 2019. u 11:45
Administrator

 

2. sjednica privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća 28. listopada 2019.

Odluke koje je ZNV donio 28. listopada 2019.

1. Ovjera zapisnika 
1.a. Zapisnik 13. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 20. rujna 2019.
1.b. Zapisnik 1. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVIII. akademskoj godini, održane 3.–7. listopada 2019.

2. Izbori na temelju izvješća stručnih povjerenstava
2.a. Odluka o izboru dr. sc. Domagoja Brozovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike na Odsjeku za kroatologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
2.b. Odluka o izboru dr. sc. Ivana Balabanića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, grani sociološke metodologije, za rad na Odsjeku za sociologiju
2.c. Odluka o izboru Martine Horvat u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opće pedagogije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika
2.d. Odluka o izboru Josipa Tomića u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti, polju kroatologije 

3. Raspisivanje javnih natječaja
3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, prvi izbor, u području u području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti, za rad na Odsjeku za povijest
3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području interdisciplinarnih znanosti, polju kroatologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

4. Ostala kadrovska pitanja
4.a. Odluka o vrjednovanju rada asistenta dr. sc. Matijasa Bakovića
4.b. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Danijela Labaša institucijskim mentorom asistentu Davoru Trbušiću
4.c. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Sanje Vulić Vranković institucijskom mentoricom asistentici Lidiji Bogović

5. Nastava i studenti
5.a. Odluka o izmjeni Izvedbenoga nastavnoga plana integriranoga, preddiplomskih i diplomskih studija XXVIII. akademske godine (2019./2020.)
5.b. Odluka o dopuni odluke o imenovanju mentora za provedbu nastavne prakse
5.c. Odluka o naknadnom upisu u prvu godinu studija integriranoga studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva u ak. godini 2019./2020.
5.d. Zaključak o provedenim upisima na diplomske studijske programe u akademsku godinu 2019./2020.
5.f. Odluka o demonstratorima u zimskom semestru ak. god. 2019./2020.
5.g. Odluka o studiju latinskoga jezika
5.h. Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu integriranoga i preddiplomskih sveučilišnih studija u ak. godini 2020./2021.

6. Poslijediplomski studiji
6.a. Odluka o prihvaćanju opisa predmetâ na poslijediplomskom studiju filozofije

7. Znanost
7.a. Odluka o organizaciji dviju sekcija međunarodnoga medievističkoga kongresa (Leeds, 6.–9. srpnja 2020.)

Iz radnih materijala za 2. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 28. listopada 2019.

5.e. Odluka o uspostavi svakomjesečnih rokova prijave diplomskih ispita
6.b. Odgovor AZVO-a od 18. rujna 2019. o reakreditaciji doktorskih studija povijesti i kroatologije 
8.a. Upute Matičnoga odbora za polje filologije od 21. veljače 2018. za dostavu dokumentacije u postupcima izbora u znanstvena zvanja iz filologije
8.b. Presuda Županijskoga suda u Splitu broj Gž R-389/19 od 20. kolovoza 2019.
8.c. Uvode se dodatne elektroničke adrese na internetskoj domeni @hrstud.unizg.hr (uz postojeću na hrstud.hr) za sve zaposlenike radi povećanja globalne vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta u Zagrebu i unaprjeđenja njegova rangiranja na pretraživačima
8.d. Euharistija sa zazivom Duha Svetoga o početku nove akademske godine bit će u utorak 5. studenoga 2019. u 18 sati u zagrebačkoj prvostolnici
8.e. Svečana sjednica privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća o 27. obljetnici osnutka i proslavi Danu Hrvatskih studija bit će u četvrtak 14. studenoga 2019. s početkom u 10 sati u dvorani Zagreb Hrvatskih studija na Sveučilišnom kampusu Borongaj

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic