Objavljeno: 30. 9. 2019. u 08:07
Administrator

 

13. sjednica privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća 20. rujna 2019.

Odluke koje je ZNV donio 20. rujna 2019.

2. Ovjera zapisnika 
2.a. Zapisnik 11. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 26. lipnja 2019.
2.b. Zapisnik 12. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 12. srpnja 2019.

3. Izvješća stručnih povjerenstava
3.a. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Irene Cajner Mraović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu
3.b. Odluka o izboru dr. sc. Anite Perešin u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju politologije
3.c. Mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Marija Grčevića u znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika u području humanističkih znanosti, polju filologije

4. Raspisivanje javnih natječaja
4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani poredbene književnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Odsjeku za kroatologiju
4.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju sociologije, grani sociološke metodologije, za rad na Odsjeku za sociologiju
4.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju demografije, grani demografskih metoda i modela, za rad na Odsjeku za demografiju i hrvatsko iseljeništvo
4.d. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti, za rad na Odsjeku za povijest
4.e. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opće pedagogije, za rad na Odsjeku za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

5. Ostala kadrovska pitanja
5.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Kristine Milković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti
5.b. Odluka o imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc. Matije Mate Škerbića u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filozofije 
5.c. Odluka o vrjednovanju rada asistentice Ive Černje Rajter
5.d. Odluka o razrješenju i izboru zamjenika člana Senata
5.e. Odluka o razrješenju i izboru člana i zamjenika člana Vijeća društveno-humanističkoga područja
5.f. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju povjerenika za nastavu i studente
5.g. Suglasnost na pročelnikovu odluku o razrješenju povjerenice za znanost radi prijelaska na novu dužnost
5.h. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju povjerenice za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
5.i Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju povjerenika za znanost
5.j. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za sociologiju
5.k. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju predstojnika Odsjeka za komunikologiju
5.l. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Marka Jerkovića institucijskim mentorom asistentu Marku Marini
5.m. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Darija Vučenovića institucijskim mentorom asistentici Lei Andreis

6. Nastava i studenti
6.a. Zaključak o provjeri vjerodostojnosti diploma od 3. siječnja do 12. kolovoza 2019.
6.b. Odluka o prihvaćanju opisa predmetâ na preddiplomskim studijima
6.c. Odluka o prihvaćanju opisa predmetâ na diplomskim studijima
6.d. Odluka o izmjenama i dopunama Izvedbenoga nastavnoga plana integriranoga, preddiplomskih i diplomskih studija XXVIII. akademske godine (2019./2020.)
6.e. Tiskopis Izvedbenoga nastavnoga plana integriranoga, preddiplomskih i diplomskih studija u XXVIII. akademskoj godini 2019./2020.
6.f. Odluka o imenovanju mentora za provedbu nastavne prakse
6.g. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima upisa u prvu godinu integriranoga i preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvatskih studija u ak. godini 2019./2020.
6.h. Odluka o upisu u prvu godinu integriranoga studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva u ak. godini 2019./2020.

7. Poslijediplomski studiji
7.a. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Dejana Pernjaka
7.b. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Jurja Balića
7.c. Izvedbeni nastavni plan poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti u akademskoj godini 2019./2020.
7.d. Izvedbeni nastavni plan poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije u akademskoj godini 2019./2020.

8. Znanost
8.a. Odluka o organizaciji znanstvenoga skupa „Humanist u nehumano doba – život i djelo don Filipa Lukasa“ s međunarodnim sudjelovanjem (Kaštel Stari, 29.–30. travnja 2021.)

Odluke koje je pročelnik donio temeljem suglasnosti ZNV-a od 20. rujna 2019.
A. Odluka o imenovanju povjerenika za nastavu i studente
B. Odluka o razrješenju povjerenice za znanost
C. Odluka o imenovanju povjerenice za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
D. Odluka o imenovanju povjerenika za znanost
E. Odluka o imenovanju predstojnika Odsjeka za sociologiju
F. Odluka o imenovanju predstojnika Odsjeka za komunikologiju

Iz radnih materijala za 13. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 20. rujna 2019.
1.a. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 9. srpnja 2019. o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus prof. dr. sc. Miji Koradi i isprave koje su tomu prethodile
9.a. Upute Matičnoga odbora za interdisciplinarno područje od 11. srpnja 2019. za pisanje izvješća stručnih povjerenstava za izbor u znanstvena zvanja
9.b. Potvrda o upisu studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva u Upisnik studijskih programa i isprave koje su tomu prethodile
9.c. Presuda Županijskoga suda u Splitu broj Gž R-414/19 od 19. srpnja 2019.
9.d. Presuda Upravnoga suda u Zagrebu broj UsI-82/18 od 2. rujna 2019.
 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic