Objavljeno: 7. 6. 2019. u 15:32
Dario Knežić

Odluke koje je ZNV donio 31. svibnja 2019.

1. Ovjera zapisnika

1.a. Ovjera zapisnika 9. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 29. travnja 2019.

2. Davanje mišljenja i prijedloga radi izbora u znanstveno zvanje

2.a. Mišljenje i prijedlog radi izbora dr. sc. Davora Piskača u znanstveno zvanje višega znanstvenoga suradnika u području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike

3. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

3.a. Odluka o izboru dr. sc. Anđelka Vidovića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti, grani psihijatrije

3.b. Odluka o ponovnom izboru dr. sc. Tomislava Popića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti, na vrijeme od pet godina, u punom radnom vremenu

3.c. Odluka o izboru Marka Marine u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani stare povijesti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.d. Odluka o izboru Jelene Jurete u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4. Raspisivanje javnih natječaja

4.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

4.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanju stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u interdisciplinarnim područjima znanosti, polju kroatologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

5. Ostala kadrovska pitanja

5.a. Odluka o vrjednovanju rada asistenta dr. sc. Vladimira Šumanovića

5.b. Odluka o vrjednovanju rada asistenta Erika Brezovca

5.c. Odluka o vrjednovanju rada asistenta dr. sc. Marka Karduma

5.d. Odluka o vrjednovanju rada asistenta Ivana Perkova

5.e. Odluka o utvrđivanju potrebe za produljenjem radnoga odnosa, predlaganju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija znanstvene izvrsnosti i imenovanju stručnoga povjerenstva za izradu izvješća o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti

5.f. Zaključak

5.g. Suglasnost na pročelnikovu odluku o razrješenju prof. dr. sc. Marka Pranjića položaja predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

5.h. Suglasnost na pročelnikovu odluku o imenovanju doc. dr. sc. Katarine Dadić predstojnicom Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

5.i. Odluka o izmjeni Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija

6. Nastava i studenti

6.a. Kalendar nastave i ispitnih rokova u XXVIII. akademskoj godini (2019./2020.)

6.b. Odluka o raspodjeli upisnih kvota na diplomskim studijima u akademskoj godini 2019./2020.

6.c. Uvjeti za upis diplomskoga studija u ak. god. 2019./2020.

6.d. Zaključak radi izradbe prijedloga Izvedbenoga nastavnoga plana sveučilišnih studija sociologije u ak. god. 2019./2020.

7. Osiguravanje kvalitete

7.a. Odluka o izboru radova studenata Hrvatskih studija da dodjelu Rektorove nagrade u ak. god. 2018./2019.

8. Studijski programi

8.a. Odluka o prihvaćanju opisa šest predmeta na preddiplomskom studiju psihologije

8.b. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Psihologija medija i masovne komunikacije

9. Znanost

9.a. Odluka o prihvaćanju znanstveno-nakladničkoga projekta Kanonski korpus hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti

9.b. Odluka o odobrenju prof. dr. sc. Stipanu Tadiću da surađuje na projektu izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljevića „Religija i mreža – metamorfoza religije u Hrvatskoj“ Hrvatske zaklade za znanost

9.e. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu uspostavnoga istraživačkoga projekta Hrvatskih studija „Konekcionističko i logičko razumijevanje jezika“ voditelja doc. dr. sc. Sandra Skansija

9.f. Odluka o dopuni Plana znanstveno-nakladničke djelatnosti u 2019. godini

10. Poslijediplomski studiji

10.a. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Davora Trbušića od 7. ožujka 2019.

10.b. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Domagoja Polanščaka od 12. travnja 2019.

10.c. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Vladimira Brnardića od 17. travnja 2019.

10.d. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Pavla Nujića od 24. travnja 2019.

10.e. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Ivana Restovića

10.f. Odluka o dopuni Konačne odluke o upisu na doktorski studij povijesti

Odluke koje je pročelnik donio temeljem suglasnosti ZNV-a od 31. svibnja 2019.

A. Odluka o razrješenju prof. dr. sc. Marka Pranjića položaja predstojnika Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

B. Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Katarine Dadić predstojnicom Odsjeka za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika

Iz radnih materijala za 10. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 31. svibnja 2019.

9.c. Obavijest o dodjeli Nagrade „Ivan Lučić“ Hrvatskoga nacionalnoga odbora za povijesne znanosti i Društva za hrvatsku povjesnicu prof. dr. sc. Mirjani Matijević Sokol za životno djelo

9.d. Obavijest o prihvaćanju knjige „Logika i dokazi“ doc. dr. sc. Sandra Skansija sveučilišnim udžbenikom u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis

11.a. Pravomoćna presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1192/17 od 19. rujna 2018., potvrđena presudom Županijskoga suda u Splitu broj Gž R-958/18 od 15. travnja 2019.

11.b. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-2788/18 od 21. svibnja 2019.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic