Objavljeno: 30. 4. 2019. u 10:33
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 29. travnja 2019.

1. Ovjera zapisnika 

1.a. Ovjera zapisnika 8. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 27. ožujka 2019.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o izboru dr. sc. Rudolfa Barišića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Marina Manina u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora, prvi izbor, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju povijesti, znanstvenoj grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti

2.c. Odluka o izboru dr. sc. Natalije Ćurković u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije, grani školske psihologije i psihologije odgoja i obrazovanja

 

3. Raspisivanje javnih natječaja

3.a. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani pomoćne povijesne znanosti

3.b. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije, grani povijesti filozofije, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

3.c. Odluka o raspisivanju javnoga natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva radi izbora suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

4. Ostala kadrovska pitanja

4.a. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija

4.b. Odluka o imenovanju Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

4.c. Odluka o imenovanju uredničkoga savjeta Kroatologije, časopisa za hrvatsku kulturu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 

5. Nastava i studenti

5.a. Odluka o naknadi troškova testa apstraktnoga mišljenja

5.b. Odluka o dopuni Odluke o demonstratorima u ljetnom semestru

5.c. Odluka o izmjeni Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

 

6. Znanost

6.b. Odluka o odobrenju doc. dr. sc. Krešimiru Bušiću da surađuje na projektu prof. dr. sc. Mirele Altić „Nacionalni identiteti i kulturna baština u europskom kontekstu: teritorij, društvo i kultura u interdisciplinarnom diskursu“ Hrvatske zaklade za znanost

6.c. Odluka o odobrenju dr. sc. Valeriji Macan Lukavečki da surađuje na projektu dr. sc. Jadranke Neralić „Moderne europske diplomacije i istočnojadranski prostor – MEDEA“ Hrvatske zaklade za znanost

6.d. Promjena Odluke o projektu Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori

6.e. Odluka o organizaciji međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i povratak“ (Zagreb, listopad/studeni 2019.)

6.f. Odluka o suorganizaciji međunarodnoga znanstvenoga skupa „Štefan Zagrebec i njegovo djelo“ (Zagreb, 26. listopada 2019.)

6.g. Odluka o odobrenju izv. prof. dr. sc. Dubravki Zimi i doc. dr. sc. Vladimiri Rezo da surađuju na projektu prof. dr. sc. Diane Zalar „Hrvatska dječja književnost, kultura, europske i druge veze u ostavštini Grigora Viteza (1945.-1966.) – nakladništvo, prijevodi, korespondencija, medijske adaptacije“ Hrvatske zaklade za znanost

6.h. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa „Predziđe kršćanstva“ (Sisak i Dubica, studeni 2019.)

 

8. Prinos javnoj raspravi

8.a. Zaključak o Nacrtu konačnoga prijedloga zakona o psihološkoj djelatnosti

 

Iz radnih materijala za 9. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 29. travnja 2019.

7.a. Pravomoćna presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1189/17 od 6. srpnja 2018., potvrđena presudom Županijskoga suda u Splitu broj Gž R-809/18 od 4. ožujka 2019.

7.b. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1184/17 od 29. ožujka 2019.

7.c. Presuda Općinskoga radnoga suda u Zagrebu broj Pr-1185/17 od 29. ožujka 2019.

7.d. Rješenje Upravnoga suda u Zagrebu broj UsI-3643/17 od 16. travnja 2019.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic