Objavljeno: 29. 3. 2019. u 16:16
Administrator

Odluke koje je ZNV donio 27. ožujka 2019.

 

1. Ovjera zapisnika 

1.a. Ovjera zapisnika 7. sjednice privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u XXVII. akademskoj godini, održane 28. veljače 2019.

 

2. Izbori temeljem izvješća stručnih povjerenstava

2.a. Odluka o ponovnom izboru Zdravke Martinić-Jerčić u nastavno zvanje i na radno mjesto lektora u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filologije, grani klasične filologije

2.b. Odluka o izboru dr. sc. Renate Glavak Tkalić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti

2.c. Odluka o izboru prof. dr. sc. Mirjane Matijević-Sokol na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani pomoćne povijesne znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

2.d. Odluka o izboru dr. sc. Ines Sučić u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polju psihologije

 

3. Pokretanje postupaka

3.a. Odluka o pokretanju reizbora sveučilišne nastavnice dr. sc. Jelene Jurišić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti

 

4. Ostala kadrovska pitanja

4.a. Odluka o promjeni sastava stručnoga povjerenstva radi izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrije, zbog smrti jednoga člana povjerenstva

4.b. Odluka o promjeni sastava stručnoga povjerenstva radi izbora u počasno zvanje professor emeritus

4.c. Odluka o imenovanju mentora asistentu Petru Uškoviću Croati

4.d. Suglasnost na imenovanje prvoga predstojnika Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

4.e. Odluka o obustavi postupka reizbora doc. dr. sc. Anite Lauri Korajlija u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom područje društvenih znanosti, polju psihologije, grani kliničke i zdravstvene psihologije

 

5. Nastava i studenti

5.b. Odluka o dopuni Izvedbenoga nastavnoga plana preddiplomskih i diplomskih studija XXVII. akademske godine (2018./2019.)

5.d. Odluka o demonstratorima u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019.

 

6. Osiguravanje kvalitete

6.a. Odluka o prihvaćanju opisa predmeta Nova etička kultura

6.b. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 

7. Znanost

7.b. Odluka o suorganizaciji znanstvenoga skupa Vjerodostojnost medija (Zagreb, 6.–8. lipnja 2019.)

7.c. Odluka o dopuni Odluke o znanstvenom skupu Otvaranje imenika – Ubijena i ranjena djeca u Domovinskom ratu

7.d. Odluka o odobrenju izv. prof. dr. sc. Tamari Tvrtković da surađuje na projektu doc. dr. sc. Irene Bratičević „Hrvatska rukopisna kultura (XV. – XIX. stoljeće)“ Hrvatske zaklade za znanost

7.e. Odluka o trajnoj suorganizaciji međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike

7.f. Odluka o odobrenju dr. sc. Ivani Hanzec Marković da surađuje na projektu prof. dr. sc. Andreje Brajša-Žganec „Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji“ Hrvatske zaklade za znanost

7.g. Odluka o odobrenju doc. dr. sc. Maši Tonković Grabovac i Ivi Černji da surađuje na projektu izv. prof. dr. sc. Ive Šverko „Model slobodnoga odlučivanja u karijeri: Uloga autonomne motivacije i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata“ Hrvatske zaklade za znanost

 

8. Poslijediplomski studiji

8.a. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Ana-Marije Korent od 26. veljače 2019.

8.b. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Alena Orlića od 6. ožujka 2019.

8.c. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Kristine Šekrst od 7. ožujka 2019.

8.d. Odluka o prihvaćanju ocjene nacrta doktorskoga rada Marija Perestegija od 11. ožujka 2019.

8.e. Odluka o promjeni naslova doktorskoga rada Vladimira Brnardića od 18. veljače 2019.

8.f. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Vladimira Šumanovića

8.g. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Ivana Uldrijana

8.h. Odluka o utvrđenju ispunjenosti uvjeta za stjecanje akademskoga stupnja i naziva doktora znanosti Franje Jurića

 

Odluka koju je pročelnik donio temeljem suglasnosti ZNV-a od 27. ožujka 2019.

Odluka o imenovanju doc. dr. sc. Stjepana Šterca prvim predstojnikom Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

 

Iz radnih materijala za 8. sjednicu s kojima je Znanstveno-nastavno vijeće upoznato 27. ožujka 2019.

5.a. Odluka o Danima otvorenih vrata od 7. ožujka 2019. i Program Dana otvorenih vrata 12. travnja 2019.

5.c. Obavijest o provjerama vjerodostojnosti diploma

5.e. Obavijest o testu apstraktnoga mišljenja za upis u akademsku godinu 2019./2020.

7.a. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 22. veljače 2019. o odabiru Hrvatskih studija kao partnera na projektu usklađivanja studijâ kroatologije, filozofije i kulturologije s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (točka 11.8.) i na projektu usklađivanja studija psihologije (točka 23.5.)

9.a. Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj U-III-2405/2017 od 18. prosinca 2018. 

9.b. Oduzeto znanstveno zvanje dr. sc. Tomislavu Janoviću

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic